Onderwijs webinars

Onderwijs Webinar – Leren met IT : Van Denken naar Doen!

Woensdag 28 oktober 15.30 – 16.30 uur

De inzet van IT bij het leerproces, al dan niet op afstand, wordt steeds belangrijker. Je weet wel het doel maar hoe ga je dit bereiken?

Hoe kom je succesvol van denken naar doen? Dit vraagt niet alleen om visie maar ook om een gedegen aanpak. Veel projecten mislukken door een slechte voorbereiding. Welke factoren spelen mee? Wat is de rol van een kwartiermaker versus de rol van een project manager. En wat houdt adoptie precies in?

Bekijk het programma / Boek een ticket
IT Thematisch begroten geeft meer grip

Onderwijs Webinar – IT thematisch begroten geeft meer grip!

Donderdag 29 oktober 15.30 – 16.30 uur

Geeft mijn meerjarenbegroting IT wel voldoende inzicht om beslissingen te nemen of is het een kostenoverzicht?

Een thematische meerjarenbegroting IT geeft zicht op de toekomst. Het dwingt schoolleiders om na te denken over 2021, maar ook over de jaren daarna. Een thematische insteek werkt pragmatisch en maakt direct duidelijk in welke ‘hoek’ de kosten vallen en waar de verbeteringen mogelijk zijn. IT gerelateerde kosten worden aan thema’s gebonden die voortkomen uit visie en doelstellingen.

Bekijk het programma / Boek een ticket

PO webinar – Online leren met een digitale leeromgeving

Woensdag 4 november 2020 15.30 – 16.30 uur

Met een digitale leeromgeving online leren is prachtig. Maar hoe verwerk ik mijn leerdoelen in een digitaal portfolio? Hoe maak ik leren zichtbaar? Vermindert of verhoogt dit mijn werkdruk? Hoe breng ik al mijn digitale lesmateriaal makkelijk vindbaar bij elkaar? En hoe volg ik de leerlingen?

Bekijk het programma / Boek een ticket
Digitale leeromgeving

VO Webinar – Online leren met een digitale leeromgeving

Donderdag 5 november 15.30 – 16.30 uur

Met een digitale leeromgeving online leren is prachtig. Maar hoe verwerk ik mijn leerdoelen in een digitaal portfolio? Hoe maak ik leren zichtbaar? Vermindert of verhoogt dit mijn werkdruk? Hoe breng ik al mijn digitale lesmateriaal makkelijk vindbaar bij elkaar? En hoe volg ik de leerlingen?

Bekijk het programma / Boek een ticket