Tag archieven: Waterschapshuis

Regie op IT: een goed voornemen voor 2013?

Nou, dat weet ik wel zeker: het op adequate wijze invulling geven aan de regiefunctie met betrekking IT!! Op het oog misschien minder belangrijk en minder uitdagend dan bijvoorbeeld de implementatie van bijvoorbeeld “dat al zo lang gewenste ERP-systeem”, maar schijn bedriegt. Sterker nog: zonder adequate regiefunctie kan zoiets als het implementeren van een nieuw informatiesysteem […]