Tag archieven: toegevoegde waarde

Meerjarenbegroting: Wat kost uw IT?

Het is een vraag die in nagenoeg elk project voorbij komt: “hoeveel geeft uw organisatie nu eigenlijk uit aan IT”. Het antwoord blijft zeker bij onderwijsorganisaties vaak steken in een ‘Tsja’. Natuurlijk staan de middelen wel ergens op de balans maar diensten, beheerwerkzaamheden en projecten zijn niet of nauwelijks toegerekend aan IT. In het beste […]

Waarop stuurt u de IT; op resultaat of op inzicht?

Wat voor resultaat haalt u met het toepassen van IT? Ik bedoel heel concreet, wat levert u alle investeringen in IT u eigenlijk op? Lastige vraag hé, echter wel degelijk relevant. Wij constateren dat men vaak geen idee heeft wat het toepassen van IT nu eigenlijk oplevert. Er is wel een gevoel van, we hebben […]

Outsourcing mag niet meer!

Ik mag het volgens u niet meer over outsourcing hebben. Dat vindt u namelijk een vies woord. 63% van de IT beslissers wil graag van de term af, en ook IT dienstverleners kunnen het woord klaarblijkelijk niet meer horen. Schijnt alleen maar beelden op te werpen van massaontslagen en hopeloos mislukte projecten. Wat deze beslissers […]

Is design duur of levert het juist meerwaarde?

In een interview met de London Evening Standard legt Jonathan Ive, topdesigner van Apple uit wat de succesvolle designaanpak van Apple is. Samengevat komt het neer op het oplossen van het echte probleem in plaats van dingen anders doen of proberen ‘nieuw’ over te komen. Maar ook geïntrigeerd zijn door een opportunity en het creeren […]

De waarde van IT: Wie van de drie?

Om te weten of u beschikt over de juiste IT moet eerst antwoord worden gegeven op de vraag wat het doel van uw organisatie is en wat de strategie is om dat doel te halen. Het model van Tracey en Wiersema beschrijft drie strategieën die waarde aan het product of dienst toevoegen. De benodigde IT […]

Ook moeite om IT-ers te begrijpen?

Wat zeggen IT-ers eigenlijk? Maar nog belangrijker, wat bedoelen ze er mee? In mijn blog ‘Spreken is zilver… communiceren is…‘ heb ik geprobeerd aan te geven dat er een Babylonische spraakverwarring is tussen de IT en de organisatie (Business). In deze blog zal ik mijn belofte waarmaken door in te gaan op de wat en hoe […]

Bespreken is zilver… communiceren is…

Goud waard! Tenminste als we de boodschap goed weten over te brengen. En dat is nu net waar ik het bij IT-vraagstukken vaak mis zie gaan. Het blijkt bijzonder moeilijk om de IT-wensen van uw organisatie (de Business) over te brengen aan de IT-ers. Wat gaat er mis? Wat maakt dat we gefrustreerd raken over het […]