Tag archieven: Tablets

Waarom pilots in het onderwijs altijd mislukken

Laat het woord ‘pilot’ vallen binnen een onderwijsinstelling en de kans is groot dat er een diepe zucht klinkt gevolgd door een betoog dat zoiets nooit werkt. Pilots hebben, overigens niet alleen binnen het onderwijs, de neiging om consequent tot een mislukking te leiden. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? Nou, de belangrijkste reden is […]

Geslaagd experiment met iPads in het speciaal onderwijs

Een kind met een progressieve spierziekte dat eindelijk blokken kan stapelen. Een leerkracht die tot voor kort niets moest hebben van IT die fanatiek op zoek is naar leuke apps voor haar leerlingen. Zo maar een paar effecten van een experiment met iPads op een INOS-school voor speciaal onderwijs in Breda.   Zowel leerlingen, ouders […]

Tablets in het onderwijs, wat levert het op?

Als je aan de slag gaat met tablets in het onderwijs doe je dat natuurlijk het liefst op basis van een sluitende businesscase. Wat zijn de kosten en de baten? Kosten zijn over het algemeen goed in kaart te brengen. Er zijn kosten voor aanschaf en beheer (!) van hardware en software, kosten voor het opleiden […]

De IT-revolutie moet je organiseren

Zes jaar geleden had nog nooit iemand van een iPad gehoord en anno 2013 hebben we zelfs al ‘iPad scholen’. Het razendsnelle tempo waarin de ontwikkelingen over elkaar heen buitelen biedt ongetwijfeld veel kansen maar brengt zeker ook risico’s met zich mee. Een steeds vaker gehoorde kreet is dan ook ‘hoe houden we hier grip […]

Een tablet met een keyboard is nonsens!

Is een keyboard echt noodzakelijk voor een tablet? De meningen zijn verdeeld. Een tablet is een apparaat van de toekomst. Een toekomst van beeld, spraak, geluid en tekst ter ondersteuning. Kortom een multi-media device. Gebruiken we over 10 jaar uberhaupt nog wel een keyboard? Ik denk van niet. Tekst is nu eenmaal een ‘arme’ wijze van […]

Het einde van de uitgever is nabij

Uitgevers in het onderwijs zijn de platenmaatschappijen van de 21e eeuw. Men blijft maar vasthouden aan een volstrekt achterhaald verdienmodel. Differentiatie? Alleen kopen wat je echt wil hebben in plaats van het hele programma? Niet mogelijk. U moet betalen ook al wilt u de helft niet hebben. En het is nog duur ook. Maar onderwijsinstellingen […]

Tablets in het onderwijs; eerst een plan van aanpak of gewoon beginnen?

Het inzetten van tablets in het onderwijs begint vaak met een pilot. Die pilot kan echter op verschillende manieren worden aangepakt. Methode 1 is ‘gewoon beginnen’. Een pilot op basis van deze methode heeft vooral tot doel om de aandachtspunten van het gebruik van tablets helder te krijgen. De basisvraag van de pilot is ‘wat zijn de ‘do’s […]

Een pilot met iPad’s in het onderwijs, heeft u het plan van aanpak al klaar?

Zijn er nog scholen die niet serieus nadenken over een pilot met tablets? Veel zullen het er niet zijn. Echter, om zo’n pilot succesvol te laten zijn zal deze gestructureerd moeten worden opgepakt en begonnen moeten worden met een plan van aanpak. In dat plan van aanpak zal op hoofdlijnen een aantal zaken moeten worden […]

iPads in het onderwijs, eerst een pilot?

“Natuurlijk doen we eerst een pilot! We kopen gewoon een stuk of wat iPad’s en dan evalueren we na een paar maanden hoe het is gegaan….” Zo kan je natuurlijk een pilot doen maar beter is om eerst over een aantal zaken na te denken. Basis van een goede pilot is dat vooraf wordt nagedacht over […]

Telefooncentrale, smartphone of tablet?

Steeds meer medewerkers hebben een smartphone en/of tablet, zowel privé als zakelijk. Daarnaast hebben ze op hun werkplek vaak ook nog een bureautelefoon van de bedrijfstelefooncentrale. En als ze iemand willen spreken wordt er gekozen tussen bellen, WhatsApp, SMS of een video gesprek (via Skype of Facetime). Niet alleen verschillende middelen, maar ook verschillende kanalen waar langs […]