Tag archieven: regie op IT

IT-performance: Je krijgt wat je vraagt

Onderwijzend personeel en schoolleiding liegen er niet om, ze zijn ontevreden over de IT op school. Ofwel: de IT-performance wordt als onder de maat ervaren. De IT is veel te veel dicht getimmerd en systemen zijn traag en dat is allemaal de schuld van de IT-organisatie en/of IT-leveranciers. Helaas zie ik dit beeld te vaak […]

IT schreeuwt om regie

IT doet er niet toe. Tenminste, het wordt klaarblijkelijk nog altijd niet belangrijk (genoeg) gevonden. Zie de ophef over de vermeende pogingen om de IT-systemen van banken plat te leggen.  Zo gaat het in veel organisaties. Als er zich een ernstig IT-probleem voordoet dan wordt men wakker, om vervolgens, nadat de brand is geblust, weer […]

XaaS, vraagt om strakke regie!

Cloud computing is niet meer weg te denken. Software-as-a-Service (SaaS) is het business model waarbij gespecialiseerde software oplossingen turn-key via internet afgenomen worden als dienst in de vorm van een abonnement. En we gaan verder… Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Monitoring-as-a-Service, Network-as-a-Service enz. Deze beweging wordt Everything-as-a-Service of kortweg XaaS genoemd. XaaS De voordelen van het XaaS-model zijn […]

IT-regie: Niet beheren maar communiceren!

Het beheer van IT binnen het onderwijs gaat volledig op de schop. Steeds meer scholen kiezen voor gespecialiseerde IT dienstverleners voor de verschillende onderdelen van hun IT voorziening. Dit geeft grip op IT maar vraagt om IT-regie. Een netwerkbeheerder, een partij die het werkplekbeheer uitvoert, een dienstverlener die zorgdraagt voor het gebruikersbeheer (Identity Management): allemaal […]

Is contractmanagement een vak?

Organisaties maken meer en meer gebruik van de cloud. Magister, ParnasSys, AFAS, Eduarte, webshops, service desk systeem, Mobile Device Management, Office365, Azure en ga zo maar door, het komt allemaal uit de cloud. Voorheen was het allemaal een stuk overzichtelijker, u kocht hard- en software en verrichtte zelf het onderhoud. Afdeling ICT regelde de inkoop, […]

De cloud: van outsourcing naar outtasking

Veel PO-instellingen en in mindere mate VO-instellingen hebben hun IT-beheer grotendeels uitbesteed aan een IT-dienstverlener. Daarbij werd tot voor kort het one stop shopping principe gehanteerd. Met de komst van steeds meer clouddiensten verandert de IT-infrastructuur en heeft een onderwijsinstellingen ineens veel meer relaties te beheren. Een goede regie is dan noodzakelijk.   Onderzoek Uit […]

Van beheer naar regie: succes of mislukking?

IT verandert in een hoog tempo. En vooral de manier waarop we het beheren. Veel organisaties zitten midden in de transitie van Automatisering naar Informatisering. Een transitie dat op het eerste gezicht vooral een technische en procesmatige insteek kent. Maar na afronding van de transitie blijkt in veel gevallen dat zaken in de praktijk helemaal […]

Meer is soms minder: Hoe volwassen moet uw IT-functie zijn?

In een van mijn  vorige blogs stelde ik dat (on)volwassenheid van de IT-functie (mede) het succes van regie op IT bepaalt. Maar kunnen we iets zeggen over de (on)volwassenheid van de IT-functie in het algemeen? Stel eens dat uw organisatie het essentieel vindt dat haar afnemers op ieder moment van de dag uw diensten kunnen […]

Hoe (on)volwassenheid het succes van regie op IT bepaalt!

Afgelopen week vroeg een client  ons of wij bij regie op IT ook kijken naar de (on)volwassenheid van de “uitbestedende” organisatie. Dat doen we zeker! Daarbij kijken we niet alleen naar de IT-functie die straks (een deel) van de regieorganisatie gaat uitmaken, maar ook naar de vraagzijde: de business die IT uiteindelijk in moet zetten. […]

IT-regie leidt aan obesitas

IT komt tegenwoordig bijna letterlijk uit de kraan. Software kan eenvoudig als dienst (SaaS) worden afgenomen en ook infrastructurele onderdelen kunt u simpelweg op afroep verkrijgen. Mede hierdoor is de traditionele grote IT-dienstverlener ingeruild voor meerdere, gespecialiseerde, leveranciers. Kortom, er valt wat te kiezen bij het uitbesteden van IT. Maar misschien wel te veel? De […]