Tag archieven: Pilot

Klas van de toekomst: demo of pilot?

De nieuwste technologisch snufjes en flitsende software in het onderwijs buitelen in een alsmaar sneller tempo over ons heen. En dat is lastig om allemaal bij te houden. De vraag is ook of dat wel nodig en mogelijk is. Het is immers zoveel dat dit een dagtaak lijkt te worden. Interessanter is het vraagstuk hoe […]

Dilemma’s rond tablets op school

Tablets zijn hot. Ook in het onderwijs. Het aantal scholen waar tablets grootschalig zijn uitgerold is echter nog beperkt. Logisch, want er komt best wel wat bij kijken om tablets op succesvolle wijze te integreren in het onderwijsproces. Bij deze een opsomming van een aantal belangrijke vragen waar je als school een antwoord op zult […]

Moeite met IT in het onderwijs?

Worstelt u ook met de vraag hoe bijvoorbeeld de iPad in het onderwijs in te zetten? Eigenlijk heel raar. Het zou helemaal niet moeten gaan over deze vraag maar over de vraag hoe we het onderwijs slimmer kunnen organiseren en daaruit meer rendement kunnen halen. Dat slimmer organiseren van onderwijs en meer rendement kunnen halen […]

Het resultaat van uw project bepaalt u zelf

Het gebeurt nogal eens dat projecten niet opleveren wat men er van had verwacht. De oorzaken zijn divers. Als het project toch is opgeleverd is één ding wel duidelijk; de afwijking is geaccepteerd! Willen we zekerheid dat het project het resultaat oplevert dat we verwachten? Dan is het noodzakelijk normen of test- en acceptatiecriteria te […]

Waarom pilots in het onderwijs altijd mislukken

Laat het woord ‘pilot’ vallen binnen een onderwijsinstelling en de kans is groot dat er een diepe zucht klinkt gevolgd door een betoog dat zoiets nooit werkt. Pilots hebben, overigens niet alleen binnen het onderwijs, de neiging om consequent tot een mislukking te leiden. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? Nou, de belangrijkste reden is […]

Geslaagd experiment met iPads in het speciaal onderwijs

Een kind met een progressieve spierziekte dat eindelijk blokken kan stapelen. Een leerkracht die tot voor kort niets moest hebben van IT die fanatiek op zoek is naar leuke apps voor haar leerlingen. Zo maar een paar effecten van een experiment met iPads op een INOS-school voor speciaal onderwijs in Breda.   Zowel leerlingen, ouders […]

Tablets in het onderwijs, wat levert het op?

Als je aan de slag gaat met tablets in het onderwijs doe je dat natuurlijk het liefst op basis van een sluitende businesscase. Wat zijn de kosten en de baten? Kosten zijn over het algemeen goed in kaart te brengen. Er zijn kosten voor aanschaf en beheer (!) van hardware en software, kosten voor het opleiden […]

Een experiment met tablets in het onderwijs; dit is de uitkomst!

‘Koop een stuk of wat tablets, deel ze uit en bespreek na een paar maanden wat de ervaringen zijn.’ Kies je voor deze aanpak als eerste stap bij het gebruik van tablets in het onderwijs dan zou je zo’n stap kunnen zien als een ‘experiment’. Handig om te weten is dat bij dit ‘experiment’ enkele uitkomsten voor vrijwel […]

iPads in het onderwijs, eerst een pilot?

“Natuurlijk doen we eerst een pilot! We kopen gewoon een stuk of wat iPad’s en dan evalueren we na een paar maanden hoe het is gegaan….” Zo kan je natuurlijk een pilot doen maar beter is om eerst over een aantal zaken na te denken. Basis van een goede pilot is dat vooraf wordt nagedacht over […]