Tag archieven: IT Governance

Ook zo een moeite met de rol van IT in uw organisatie?

In de praktijk van alledag horen we vaak het volgende over IT: te duur, te complex, begrijpt de business niet, wat wordt er eigenlijk aangeboden, kortom hoe doelmatig is IT in onze organisatie? Met IT bedoelen we hier de IT-organisatie (zowel vraag als aanbod) en met de business bedoelen we directie, management, bestuurders. IT zegt […]

IT laten aansluiten op de business door slimme inkoopmethodiek

IT laten aansluiten op de business is lastig. Dat dit zo is ervaren een we dagelijks, bijvoorbeeld niet (snel genoeg) kunnen reageren op veranderingen in de markt door beperkingen in de IT. De reden dat de aansluiting van IT op de business lastig is, is niet eenduidig vaststellen omdat dit sterk afhankelijk is van de business. […]