Tag archieven: IT-dienstverleners

Veilige IT? Kwestie van goede afspraken

Afgelopen periode was het weer zover. Een groot beveiligingsrisico was opgedoken. Dit keer betrof het een ‘foutje’ in de software die verbindingen tussen computers juist zo moeten beveiligen door deze te versleutelen. Ernstig? Zeker, het betreft immers een zeer veel toegepast protocol en de kans is groot dat ook IT infrastructuren waar uw organisatie mee […]

Op weg naar de top: ‘organisatie van basisvoorzieningen’

Basiskamp 1: het selecteren van de perfecte klimuitrusting en het juiste gebruik ervan is essentieel om de top te kunnen bereiken. Ook het (verder) ontwikkelen van IT in organisaties vraagt om een solide en doordachte basis. Het (gedeeltelijk) ontbreken van een van elementen in de basis kan resulteren in een instabiel fundament voor de IT-omgeving. […]

IT en privacy: Ondanks de nieuwe EU-verordening in 2014 of 2015 nu al nadenken!

De basis van de huidige Europese wetgeving op het gebied van persoonsbescherming (Richtlijn 95/46/EG) is alweer 18 jaar oud.  De Europese Commissie is al lang van mening deze richtlijn niet meer past bij de (digitale) samenleving van vandaag en zij is dan ook al sinds 2009 aan de slag met nieuwe wetgeving op het gebied […]

Donkere cloud?

Donkere cloud? Het is prettig om te weten waar informatie staat en hoe u hierover kunt beschikken. Zeker als deze informatie nodig is. Bijvoorbeeld bij de stap naar een IT-dienstverlener. De IT-dienstverlener zal immers uw IT-omgeving als dienst gaan aanbieden, dus alle informatie (maar ook applicaties) zullen verhuizen en uit huis geplaatst worden. Het uit huis […]

Papieren tijgers bijten niet

Techniek blijft boeien. Dat is in ieder geval wat wij bij veel uitbestedingsprojecten zien. Met name binnen het onderwijs ligt de nadruk nog veel te vaak op het ‘Wat’. Ook als een IT-dienstverlener al geruime tijd de IT-infrastructuur beheert blijft men zich maar bezig houden met Windows, of zoiets. En is men er vooral van […]

IT in het onderwijs in een stroomversnelling

De digitalisering binnen het onderwijs staat aan de vooravond van een enorme versnelling en verandering. Een meer divers en groter aanbod van toepassingen komt in rap tempo beschikbaar. En bovenal wordt het zeer eenvoudig om deze nieuwe IT toepassingen in de klas te gaan gebruiken. Als dat maar goed gaat. Een traditionele IT omgeving binnen […]