Tag archieven: IT-bestemminsplan

Mini-seminar IT-dienstverlening: onderwijs pakt regie!

Scholen verschillen van elkaar in tempo, fasering  en ambitie t.a.v. het leren met IT. De snelle ontwikkelingen van IT en onderwijs maken dat de eisen en wensen richting externe IT-dienstverleners veel specifieker zijn dan voorheen. Scholen willen steeds vaker zelf de regie voeren zonder hierbij te diep de techniek in te hoeven duiken. Vraagt gepersonaliseerd leren […]

Strategisch beleidsplan oké, hoe nu verder?

Het strategisch beleidsplan 2018 is compleet. Directie, CvB en RvT zijn akkoord. Vaardigheden voor de 21ste eeuw, gepersonaliseerd leren en passend onderwijs zijn nadrukkelijk benoemd. De onderliggende pijler is ICT. We zijn het helemaal met elkaar een. Onze schoolverlaters gaan 100% aansluiting vinden bij de moderne maatschappij. Het ‘wat’ staat. En nu verder met het […]

EV-lezingen 21ste eeuwse vaardigheden een succes

Op 11 en 25 november vonden de EV-lezingen “Kritieke succesfactoren voor het toepassen van 21e eeuwse vaardigheden” plaats in het kantoor van Expanding Visions. Frank van Esch (INOS) en Sytze Haenen (CvO ’t Gooi) vertelden het waarom en de wijze waarop zij met 21ste eeuwse vaardigheden aan de slag waren. Bert van De Bovenkamp en Marcel de […]

Passend onderwijs en ICT

De laatste weken is de relatie passend onderwijs en IT volop in het nieuws. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker verklaren dat ze de verdere invoering van digitale leermiddelen in het onderwijs willen bevorderen. Ook Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, sloot hierbij aan in haar speech van vorige week. Onderwijs en IT is tevens als één […]

De IT-revolutie moet je organiseren

Zes jaar geleden had nog nooit iemand van een iPad gehoord en anno 2013 hebben we zelfs al ‘iPad scholen’. Het razendsnelle tempo waarin de ontwikkelingen over elkaar heen buitelen biedt ongetwijfeld veel kansen maar brengt zeker ook risico’s met zich mee. Een steeds vaker gehoorde kreet is dan ook ‘hoe houden we hier grip […]

Samenwerken? Mag ik dan nog wel iPads aanschaffen?

Bij steeds meer schoolorganisaties wordt de IT gezamenlijk georganiseerd. Maar wat doe je samen en wat doe je zelf? Samenwerken heeft voordelen maar ‘zelf doen’ zeker ook. Meest voor de hand liggende voordeel van samendoen zijn de schaalvoordelen ten aanzien van inkoop van apparatuur en diensten. Ook geldt dat de beschikbaarheid, de prestaties en de bruikbaarheid van […]

Agenda van de ICT-dag

Voordat je ergens aan begint, maak je plannen. Zo ook aan het begin van ieder schooljaar. Welke afspraken maakt u op de “jaarlijkse ICT-dag”, met wie bespreekt u deze en wat wordt hiervan gerealiseerd? Zijn dit onderwerpen als de aantallen iPad’s die moeten worden aangeschaft en dat het bereik van het draadloze netwerk op het […]

Kan iedereen bij de pedalen?

Een IT-bestemmingsplan schept kaders en richting van de bestemming. Een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan is het programma. Het programma geeft richting aan de uit te voeren projecten, eventueel in volgorde van prioriteit.  Mogelijke programma-items zijn: de organisatie van de IT-afdeling en verhogen van de inzet van IT-onderwijs. Het verhogen van IT in het onderwijs […]

Rendement uit IT is afhankelijk van bestuurders en directie.

Stel: Uw IT-afdeling voert een IT-plan uit en is hard aan het werk om de IT aan te laten sluiten op de business om processen geolied te laten lopen. De studenten moeten digitaal kunnen beschikken over studiemateriaal of burgers kunnen thuis hun vergunningszaken regelen in plaats van aan de balie. Ondanks alle plannen, investeringen, inspanningen […]