Tag archieven: IT-Alignment

De IT-afdeling kan het gewoon niet goed doen

Gelukkig zijn er heel veel IT-‘ers die er alles aan doen om er voor te zorgen dat de IT op school technisch goed werkt. Er zijn zelfs IT-‘ers die zeer gedreven bezig zijn om te inventariseren wat de school aan IT nodig heeft. Toch blijkt keer op keer dat de afdeling IT (en/of leveranciers) niet […]

De as van … IT die waarde toevoegt

In één van mijn eerdere blogs heb ik een pleidooi gehouden voor de inrichting van functioneel beheer om ervoor te zorgen dat business en IT op elkaar aansluiten en IT daadwerkelijk waarde toevoegt aan de organisatie. Ik ben daarbij uitgegaan van het BiSL framework. Aangezien ik een aantal jaren geleden door Rick Maes zelf ingewijd […]

Hoe slaan we de brug tussen business en IT?

 In veel organisaties leeft nog steeds de vraag hoe men ervoor kan zorgen dat de IT-afdeling daadwerkelijk die IT-ondersteuning biedt die bijdraagt aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Oftewel: hoe men ervoor kan zorgen dat business en IT met elkaar opgelijnd (aligned) zijn en IT waarde toevoegt. Het zijn de organisaties waar IT nog veelal […]

Meer met minder: Hoeveel mag doelmatige IT eigenlijk kosten?

In de dagelijkse adviespraktijk van EV krijgen we vaak de vraag voorgelegd wat een ‘normaal’ budget is voor IT. Kunnen we besparen? We hebben minder geld ter beschikking dus IT moet er ook aan geloven. Of er is een business case waaruit blijkt dat de voordelen van inzet van de cloud of uitbesteden erg tegenvallen. […]

Ook moeite om IT-ers te begrijpen?

Wat zeggen IT-ers eigenlijk? Maar nog belangrijker, wat bedoelen ze er mee? In mijn blog ‘Spreken is zilver… communiceren is…‘ heb ik geprobeerd aan te geven dat er een Babylonische spraakverwarring is tussen de IT en de organisatie (Business). In deze blog zal ik mijn belofte waarmaken door in te gaan op de wat en hoe […]

Bespreken is zilver… communiceren is…

Goud waard! Tenminste als we de boodschap goed weten over te brengen. En dat is nu net waar ik het bij IT-vraagstukken vaak mis zie gaan. Het blijkt bijzonder moeilijk om de IT-wensen van uw organisatie (de Business) over te brengen aan de IT-ers. Wat gaat er mis? Wat maakt dat we gefrustreerd raken over het […]

Hoe kostbaar is uw data?

Backup van data blijft een beetje het stiefkindje van de IT. Ik zie nog te vaak dat backup als sluitstuk van de IT begroting wordt gezien. En dat terwijl vrijwel elke organisatie rept over 24/7 dienstverlening en een hoge beschikbaarheid van de IT infrastructuur. De kernbegrippen bij datamanagement zijn RTO (hoe lang mag het duren voordat […]

IT laten aansluiten op de business door slimme inkoopmethodiek

IT laten aansluiten op de business is lastig. Dat dit zo is ervaren een we dagelijks, bijvoorbeeld niet (snel genoeg) kunnen reageren op veranderingen in de markt door beperkingen in de IT. De reden dat de aansluiting van IT op de business lastig is, is niet eenduidig vaststellen omdat dit sterk afhankelijk is van de business. […]