Tag archieven: Innovatie

Het onderwijs vliegt naar de Cloud

De IT ontwikkelingen in het onderwijs gaan in een steeds hoger tempo. Steeds meer toepassingen worden op een eenvoudige manier vanuit de cloud aangeboden. Het internet biedt ongekende mogelijkheden. Zo is mijn zoontje van (bijna) 9 jaar op het moment dat ik dit schrijf bezig met een game. Nee, niet aan het spelen maar er […]

Bezuinigen? Nee, waarderen!

Het is bezuinigen wat de klok slaat. En ook in de IT ervaar ik dat niet anders. Kostenbesparing en het verbeteren van de efficiëntie zijn aan de orde van de dag. Op zich natuurlijk prima om scherp op de kosten te letten. Bezuinigen betekent meestal ook dat nieuwe IT-ontwikkelingen en innovaties worden uitgesteld of afgelast. […]

Microsoft in the cloud: vlees noch vis?

Microsoft worstelt nog altijd met zijn cloud strategie, of eigenlijk het ontbreken daarvan. Weliswaar zijn Azure, Office 365 en nog enkele producten cloud gebaseerd maar een duidelijke richting ontbreekt nog. Voor Microsoft is het ook lastig. Juist haar belangrijkste concurrenten op dit vlak zijn Google en Amazon. Bedrijven die per definitie ‘cloud’ zijn. En daar […]

Social Media-wise of toch gewoon de telefoon….

Social Media viert hoogtij. Hoog tijd om anders te gaan communiceren? E-mail, Chat, Twitter of toch gewoon de telefoon… Om onze boodschap over te brengen, beschikken we over communicatiemiddelen als post, fax, (mobiele)telefonie, e-mail en een scala aan Social Media kanalen. Een (her)overweging of oriëntatie op communicatiemiddelen zal voor elke organisatie van toepassing zijn omdat […]

IT laten aansluiten op de business door slimme inkoopmethodiek

IT laten aansluiten op de business is lastig. Dat dit zo is ervaren een we dagelijks, bijvoorbeeld niet (snel genoeg) kunnen reageren op veranderingen in de markt door beperkingen in de IT. De reden dat de aansluiting van IT op de business lastig is, is niet eenduidig vaststellen omdat dit sterk afhankelijk is van de business. […]

‘A Perfect Storm’: versnelling & ontwikkelingen

Het lijkt alsof er niets aan de hand is. In het oog van de orkaan is het immers stil. Echter, de aanloop naar ‘A Perfect Storm’ in onze maatschappij wordt langzaam zichtbaar. Doordat nieuwe technieken en sociale maatschappelijkeontwikkelingen elkaar alsmaar sneller opvolgen en elkaarmeer en meer versterken, worden organisaties gedwongen steeds sneller op de veranderingen […]