Tag archieven: informatiemanagement

Informatiemanagement in het onderwijs: bittere noodzaak

Het onderwijs dreigt te verzuipen in een steeds groter wordende brei aan data. Tenminste als we niet uitkijken. Ontwikkelingen als gepersonaliseerd en adaptief onderwijs hebben voor een sterke toename van applicaties gezorgd die allemaal ook nog eens veel data produceren. Maar de grootste toename komt door uw leerlingen. Steeds meer scholen, zeker in het Voortgezet […]

Digitaal dashboard: zin of onzin?

Ook in het onderwijs is er steeds meer behoefte aan digitale sturingsinformatie. Oftewel uit verschillende informatiesystemen gekoppelde data dat middels een digitaal dashboard in een oogopslag zinnige informatie geeft. Dat klinkt interessant en dat is het ook. Maar hoewel de vraag vanuit onderwijsorganisaties steeds luider klinkt zijn goede implementaties hiervan nog op een hand te […]

Centraliseren of samenwerken?

In de dagelijkse praktijk komen we het nogal eens tegen. IT moet efficiënter en daarom gaan we meer centraliseren. Waar of niet waar?  IT wordt alsmaar complexer. Het is voor een individuele school die IT geheel zelfstandig beheert bijna niet meer te behappen. Dan maar centraliseren om schaalgrootte te verkrijgen. En is schaalgrootte dan zaligmakend? […]

Datagestuurd onderwijs is stuurloos

Datagestuurd onderwijs is al enkele jaren een grote belofte. Het wordt tijd dat die belofte wordt ingelost. De gedachte achter datagestuurd onderwijs is dat de leerwinst (toename van kennis en vaardigeden tussen twee meetmomenten) wordt gemeten en in kaart gebracht. Met als doel het verbeteren van het onderwijs. Daar kan natuurlijk niemand op tegen zijn. […]

Waarom doorbraakprojecten niet doorbreken

Doorbraakprojecten. Wat is er nieuw? Al tientallen jaren is het onderwijs bezig om de toepassing van IT in de klas vorm te geven. Van de eerste PC’s en gratis internet tot het massaal naar binnenrijden van smartboards. Alles is blijkbaar al gedaan maar echt zoden aan de dijk zet het nog niet. Anno nu is […]

In 2015 gaan we eindelijk iets begrijpen van IT

In 2014 werden we allemaal verrast door de onthullingen over de vrij hopeloze en peperdure IT binnen de overheid. Alhoewel, verrast waren we natuurlijk niet echt. Het was een publiek geheim dat dit al jaren zo ging en in het ‘IT-wereldje’ was er echt niemand verbaast. Dat er iets moest gebeuren stond vast maar de […]

Kan de werkdruk voor de docent een onsje minder?

De afgelopen week werd er in verschillende media veel aandacht geschonken aan het onderwijs en de rol van de leerkracht daar in. Met name de werkdruk die de docenten ervaren speelde hierbij een prominente rol. Nu staat het verminderen van de werkdruk al jaren op de agenda maar het wil nog steeds niet heel erg […]

Uw IT-afdeling stopt ermee

IT-afdeling stopt

De economie trekt weer voorzichtig aan. Ook in de IT zijn de eerste positieve signalen zichtbaar. Dit jaar 30.000 banen erbij en volgend jaar trekt dit door naar de 40.000. Goed nieuws als je IT’er bent maar voor veel onderwijsinstellingen loert er een groot gevaar: een leeglopende IT-afdeling. Met name in het VO zijn er […]

Waarom vraag en aanbod elkaar niet begrijpen

Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod is een principe wat wij dagelijks meemaken en aan meewerken. U wilt iets en een ander kan dat aan u leveren. Nu moeten vraag en aanbod natuurlijk wel op elkaar zijn afgestemd. Als u bij de slager vraagt of ze ook sokken verkopen is de kans niet […]

5 Succesfactoren voor digitaal samenwerken in het onderwijs.

Als onderwijsinstelling ben je er op gericht om kennis en informatie over te dragen en te delen met anderen. Het delen van kennis en informatie is niet alleen om te voldoen aan de onderwijskundige doelstelling, het is ook een noodzaak. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat ieder het wiel opnieuw moet uitvinden. Delen is dus samenwerken. […]