Tag archieven: het nieuwe werken

Het nieuwe werken doe je samen!

Op maandag 12 november om 11.00 uur geeft minister Schultz van Haegen de aftrap voor de inmiddels bijna traditionele Week van het Nieuwe Werken. Thema van dit jaar: Het nieuwe werken doe je zelf. Er is ook een themawebsite met dezelfde URL (www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl). Wat mij betreft was de titel “Het nieuwe werken doe je samen” […]

Hoe lang heeft een gemeente nog een gemeentehuis?

Ruim een week geleden werd ik tijdens een ateliersessie van KING geprikkeld door een bijdrage van Arre Zuurmond. Hem was gevraagd een verhaal te vertellen over het thema “Denken, delen, doen” (KING’s versie van: Dromen, durven, doen?). Hij greep de mogelijkheid aan een verhaal te houden over de veranderende rol van de overheid en met […]

Laatste wettelijke belemmeringen “nieuwe werken” weggenomen

Uit een brief die de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat de bureaucratie rond met name het mobiele werken eindelijk wordt opgeheven. Dit alles in het verlengde van een toezegging die het huidige kabinet bij haar aantreden deed: het stimuleren van het “nieuwe werken” door […]

De organisatie, dat zijn wij …

Vorige week had ik het genoegen het 20 jarig jubileum van het Amsterdams Genootschap van Informatiemanagers (AGIM) bij te wonen. Als thema voor het lustrum was gekozen voor “Communicatie in het publieke domein”. Behalve Floor de Ruiter, die een interessant betoog hield over “value framing” op basis van spiral dynamics, was Jack de Vries bereid gevonden […]

Dit voorjaar gratis: MS Office 365 (beta)

De beta versie van Office Online die tot voor kort alleen voor multinationals e.d. beschikbaar was is vanaf maandag j.l. ook beschikbaar voor bijvoorbeeld MKB’ers en ZZP’ers. Tot de zomer kan er gratis mee worden geëxperimenteerd. Office 365 integreert MS Office online, MS Exchange Online, MS Sharepoint Online en Lync Online. Een redelijk volledige kantoorautomatiseringsomgeving waarmee je ook een […]

Visie op ‘Het Nieuwe Werken’ is zinloos!

Hoe kan dat? Heb ik geen visie nodig op Het Nieuwe Werken? Het antwoord is ‘Dat KLOPT!’ Het begrip ‘Het Nieuwe Werken’ is ongedefinieerd. Kortom een vaag begrip. Is het flexibel werken, thuis werken,telewerken, empowerment, sociale innovatie of IT-gedreven? Of dit allemaal tegelijk? Wat is de definitie die uw organisatie hanteert? Wanneer wil uw organisatie […]