Tag archieven: governance

Slechte IT-dienstverlening: wie krijgt de schuld?

Bent u nog tevreden over uw IT-dienstverlening? Als u dat niet bent dan is de kans groot dat u de oorzaak hiervan bij uw IT-dienstverlener neerlegt. Uit onderzoek (International Association of Outsourcing Professionals) blijkt dat 89% van organisaties die de IT hebben uitbesteed deze mening is toegedaan. Overigens denkt 81% van de dienstverleners dat u […]

Hoe veilig is de digitale overheid?

Naar aanleiding van het Diginotar debacle gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek doen. Kern van het onderzoek betreft de wijze waarop de overheid de veiligheid van digitale communicatie met burgers waarborgt. ”De Nederlandse burger moet er op kunnen vertrouwen, dat de overheid alles in het werk stelt om digitale communicatie zo veilig mogelijk te […]

‘Jubileum IT-Governance scan’

U bent van ons gewend dat we u regelmatig confronteren met papieren visies, zorgen, ongerustheden en welgemeende adviezen – die we overigens ook graag komen toelichten. Om ons 20-jarig jubileum kracht bij te zetten gaan we deze keer een stap verder. We doen u een aanbod dat u niet kunt weigeren. Waarom u daar blij […]