Tag archieven: Google Maps Coordinate

Kansen en bedreigingen van Google Maps Coordinate

Google heeft weer iets nieuws: Google Maps Coordinate. Een toepassing waarmee een organisatie met veel ambulante medewerkers efficiënt taken kan verdelen. Dit doordat de verblijfplaats van medewerkers inzichtelijk is en de medewerker op afstand taken toebedeeld kan krijgen via zijn smartphone. Hierdoor kan een planner taken toebedelen aan die medewerker die het dichtst in de […]