Tag archieven: doelmatigheid

IT in het onderwijs komt op gang, nu de kwaliteit van IT nog.

Elke school heeft zijn IT. Denk aan de PC’s, laptops, tablets, Wi-Fi, Internet, schermen, software en apps. Nu blijkt in de praktijk dat de ene school zeer tevreden is over het product van een leverancier terwijl de andere school juist ontevreden is over hetzelfde product van dezelfde leverancier. Wat zegt de mate van tevredenheid over […]

De echte ‘waarde’ van een business case

Business cases worden opgesteld als hulpmiddel om investeringsbeslissingen te nemen. Maar helpt een business case u nu echt verder? Meestal worden kosten en besparingen over een bepaalde periode tegenover elkaar gezet. Over hoeveel jaar zijn we dan break-even? Kan ik daarop al een beslissing nemen? De kostenkant en besparingen in beeld brengen gaat meestal wel […]

De zeven eigenschappen van een solide IT-business case

Gelukkig zijn er een heleboel opdrachtgevers die een solide business case gebruiken bij beslissingen ten aanzien van IT. Er zijn er echter ook die dat niet of niet in voldoende mate doen en daardoor niet de juiste IT-beslissingen nemen, onvoldoende beheersing hebben over IT-projecten, onvoldoende in staat zijn verantwoording af te leggen, te maken krijgen […]

Lentekriebels, haal de bezem door IT!

Afgelopen weekend hebben mijn zoontje en ik de zolder opgeruimd. Dat wat voor ons nog waarde had heeft weer een plekje gekregen, de rest is weggegeven of ging de container in. Het leuke van zo’n opruimklus is dat zoonlief weer hele ander waarde aan iets hecht dan dat ik dat doe. Een mooie parallel met […]

De waarde van de monarchie en uw IT.

Op 28 januari maakte onze koningin bekend haar ambt over te dragen aan prins Willem-Alexander. De publieke opinie is dat de koningin, in de 33 jaar dat ze koningin heeft mogen zijn, het goed heeft gedaan. Hoe gaat Willem-Alexander het doen? De verwachtingen zullen ongetwijfeld uiteenlopen. De discussies omtrent de waarde van de monarchie worden […]

Waar blijft de digitale overheid?

Hij gaat er komen hoor, het papierloze kantoor. Te beginnen met de papierloze overheid. Althans, volgens oud-minister Tineke Netelenbos. Met name het hyperdigitale Denemarken dient hierbij als lichtend voorbeeld. Vraag is of het Deense model zo eenvoudig op de Nederlandse situatie kan worden toegepast. Ik denk van niet. Mevrouw Netelenbos werkt inmiddels voor ECP (platform […]

De nieuwe waarde en normen discussie al gevoerd?

In deze conjunctuur horen we amper nog discussies rond waarden en normen. Hetzij in de politiek, de gezondheidszorg, het onderwijs of waar dan ook. Het ging bij waarden over de opvatting wat menselijk is. Waarden zijn de idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. De normen zijn de regels of […]

De cloud: altijd voordelig?

De afgelopen periode werden we weer verwend met de doorrekeningen van het Centraal Planbureau van de verschillende verkiezingsprogramma’s. Met als even voorspelbaar als hilarisch resultaat dat iedereen wint en iedereen gelijk heeft. Het is maar wat je wilt horen, zal ik maar zeggen. Ik moest daarbij wel denken aan rapporten van Gartner en IDC inzake […]

Meer met minder: Hoeveel mag doelmatige IT eigenlijk kosten?

In de dagelijkse adviespraktijk van EV krijgen we vaak de vraag voorgelegd wat een ‘normaal’ budget is voor IT. Kunnen we besparen? We hebben minder geld ter beschikking dus IT moet er ook aan geloven. Of er is een business case waaruit blijkt dat de voordelen van inzet van de cloud of uitbesteden erg tegenvallen. […]

Neem IT de maat!

Mate waarin de IT bijdraagt aan uw businessdoelstellingen is de doelmatigheid van uw IT. Het is dus zaak dat IT in die mate bijdraagt dat het u in staat stelt uw doelen te realiseren. Wat is de daarvoor benodigde IT en hoe zorgt u er voor dat de IT bijdraagt? Een korte schets wat deze […]