Tag archieven: Digitale Implementatie Agenda.nl

Den Haag schiet zichzelf in de voet met Digitale Implementatie Agenda

Deze week stuitte ik op de Digitale Implementatie Agenda.nl van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en innovatie. De Implementatie Agenda is een nadere uitwerking van hoofdstuk 6 van de Digitale Agenda.nl (zoals die in het voorjaar van 2011 gepubliceerd is) ten aanzien van het hoe: hoe gaan we ambities zoals die in de Digitale Agenda.nl […]