Tag archieven: change management

Succesvol veranderen? Executive sponsor met een heldere visie gezocht!

Grote veranderingen vragen om een heldere visie met een duidelijke boodschap en een executive sponsor die deze boodschap uitdraagt. Een goed voorbeeld hiervan is J.F. Kennedy die in 1962 in zijn befaamde speech een inspirerende visie uitdroeg: ‘Man on the moon by the end of the decade!’ In deze speech maakte Kennedy duidelijk wat het […]

Waarom verandering faalt en u op de zeepkist moet

Prosci, change management onderzoeksinstituut, onderzoekt al sinds 1998 waarom grootschalige veranderingen in organisaties falen. In 2009 werden wereldwijd 575 organisaties bevraagd. De onderzoeksresultaten gaven als hoofdredenen aan:     Matig leidinggevend sponsorschap. Weerstand van medewerkers. Weerstand van management. Te beperkte tijd, mensen en middelen. De grootste barrières voor succes zijn echter de eerste twee. Angst, […]

Op weg naar de top: ‘meer rendement uit IT in de klas’

We horen het overal in onze dagelijkse praktijk. IT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. We geven er steeds meer geld aan uit en wat brengt het eigenlijk op? Wordt het wel gebruikt? Hoe verbeteren we dan de doelmatigheid van onze investeringen? En ten slotte de heilige graal op de top van […]

Op weg naar de top: ‘inrichting van de IT-beheerorganisatie’

Basiskamp 2: Het “Vier in Balans” – model stelt dat om de top te bereiken infrastructuur, visie, content en IT-vaardigheden in evenwicht moeten zijn. Maar wat als de IT-beheerorganisatie niet adequaat is ingericht? In sommige afbeeldingen van het “Vier in Balans”-model kom ik de term leiderschap tegen. Hoewel leiderschap niet helemaal de lading dekt van […]

Op weg naar de top: ‘organisatie van basisvoorzieningen’

Basiskamp 1: het selecteren van de perfecte klimuitrusting en het juiste gebruik ervan is essentieel om de top te kunnen bereiken. Ook het (verder) ontwikkelen van IT in organisaties vraagt om een solide en doordachte basis. Het (gedeeltelijk) ontbreken van een van elementen in de basis kan resulteren in een instabiel fundament voor de IT-omgeving. […]

IT in het onderwijs: ALLE docenten moeten mee!

Eerst even 3 stellingen: Stelling 1: Vrijwel iedere school stelt in haar visie dat ieder kind uniek is en dat individualisering hoog in het vaandel staat. Stelling 2: IT-middelen en IT toepassingen maken gedifferentieerd leren mogelijk en passen zo heel goed bij het gewenste ‘maatwerkonderwijs’. Stelling 3: Docenten MOETEN mee met de IT ontwikkelingen, goed […]