Tag archieven: Businesscase

IT-budgetten: waar legt u het geld neer?

Steeds meer onderwijsinstellingen gaan over tot meer of minder vergaande standaardisatie en harmonisatie van IT binnen hun scholen. Het is onvermijdelijk dat daarbij de wijze waarop IT baten en lasten worden gebudgetteerd “op de schop” moet. Er zijn dan twee uitersten denkbaar: 1. alle IT wordt bovenschools gebudgetteerd waarbij IT niet in de begrotingen van […]

Gaat u voor efficiëntie of kwaliteit?

Waarop beslist u als blijkt dat om capaciteits- of bezuinigingsredenen projecten moeten worden geschrapt of zelfs stopgezet? Stel dat u inzicht heeft in het kostenvoordeel dat een IT-project oplevert of de kwaliteitsverbetering die het IT-project mogelijk maakt. Dan weet u of het IT-project een ‘efficiëntie project’ is, het levert een besparing op of maakt groei […]

Tablets in het onderwijs; eerst een plan van aanpak of gewoon beginnen?

Het inzetten van tablets in het onderwijs begint vaak met een pilot. Die pilot kan echter op verschillende manieren worden aangepakt. Methode 1 is ‘gewoon beginnen’. Een pilot op basis van deze methode heeft vooral tot doel om de aandachtspunten van het gebruik van tablets helder te krijgen. De basisvraag van de pilot is ‘wat zijn de ‘do’s […]

Telefonie in het onderwijs; tijd om kosten te gaan besparen !

In de afgelopen weken werkte ik aan een opdracht voor een onderwijsorganisatie met enige tientallen scholen in een grote stad. De vraagstelling was om te onderzoeken welke voordelen er zijn als al deze locaties gezamenlijk gebruik gaan maken van een (1) centrale telefonievoorziening. Deze voorziening kan hierbij bestaan uit zowel aanschaf van een eigen telefoniesysteem als het afnemen van ‘telefonie als dienst’, […]

Minder leerlingen vereist meer IT-flexibiliteit

Dat zal wat worden over 4 jaar: niet alleen de leerlingenaantallen lopen sterker terug dan verwacht maar ook de geboortecijfers zijn lager dan verwacht! Voor de onderwijssector brengt dit met zich mee dat de bekostiging (die afhankelijk is van leerlingaantallen) aangepast gaat worden! Dan zeg ik het nog netjes, want er moet gewoon bezuinigd worden! […]