Tag archieven: Budgetteren

IT-budgetten: waar legt u het geld neer?

Steeds meer onderwijsinstellingen gaan over tot meer of minder vergaande standaardisatie en harmonisatie van IT binnen hun scholen. Het is onvermijdelijk dat daarbij de wijze waarop IT baten en lasten worden gebudgetteerd “op de schop” moet. Er zijn dan twee uitersten denkbaar: 1. alle IT wordt bovenschools gebudgetteerd waarbij IT niet in de begrotingen van […]