Tag archieven: Bewijsstukken

Ervaringen met de Aanbestedingswet: rechtsgeldigheid ondertekening

De Aanbestedingswet is duidelijk: op basis van artikel 2.85 lid 3 kan de aanbestedende dienst een ondernemer uitsluitend verzoeken bewijsstukken bij de door hem ingediende eigen verklaring te voegen die geen betrekking hebben op gegevens en inlichtingen die in de eigen verklaring gevraagd kunnen worden, tenzij het bewijsstukken t.a.v. technische bekwaamheid zijn (artikel 2.93 lid […]