Tag archieven: Bestemmingsplan

Innoveren met IT? Doe maar even niet

Innoveren met IT lijkt soms wel op een toverdrank. We willen iets radicaal anders gaan doen, doen er een scheutje IT bij en voilà: innovatie. Het lijkt soms wel of alle veranderingen met en door IT vooral innovatief moeten zijn. IT inzetten om stapsgewijs verbeteringen aan te brengen en het vooral als een ondersteunend middel […]

Samenwerken? Mag ik dan nog wel iPads aanschaffen?

Bij steeds meer schoolorganisaties wordt de IT gezamenlijk georganiseerd. Maar wat doe je samen en wat doe je zelf? Samenwerken heeft voordelen maar ‘zelf doen’ zeker ook. Meest voor de hand liggende voordeel van samendoen zijn de schaalvoordelen ten aanzien van inkoop van apparatuur en diensten. Ook geldt dat de beschikbaarheid, de prestaties en de bruikbaarheid van […]

Agenda van de ICT-dag

Voordat je ergens aan begint, maak je plannen. Zo ook aan het begin van ieder schooljaar. Welke afspraken maakt u op de “jaarlijkse ICT-dag”, met wie bespreekt u deze en wat wordt hiervan gerealiseerd? Zijn dit onderwerpen als de aantallen iPad’s die moeten worden aangeschaft en dat het bereik van het draadloze netwerk op het […]

Video is de nieuwe IT

‘Video killed the radiostar’ zong het bandje The Buggles 35 jaar geleden al. Nu wilde dat in het begin nog niet zo’n vaart lopen. Weliswaar werd met MTV de videoclip een steeds belangrijker element in de popmuziek, maar radio bleef, ook in de jaren ’80 en ’90, de belangrijkste bron voor het luisteren van muziek. […]

Hoe te komen tot een visie op IT?

Moeten we als school wel of niet investeren in tablets voor onze leerlingen? In hoeverre moeten we als gemeente de aanleg van glasvezelinfrastructuur richting bedrijventerreinen stimuleren? Willen we het technisch beheer van onze IT-infrastructuur nog wel zelf doen? Allemaal vragen die je niet kunt beantwoorden zonder een visie op IT. Maar wat is een visie […]

Kan iedereen bij de pedalen?

Een IT-bestemmingsplan schept kaders en richting van de bestemming. Een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan is het programma. Het programma geeft richting aan de uit te voeren projecten, eventueel in volgorde van prioriteit.  Mogelijke programma-items zijn: de organisatie van de IT-afdeling en verhogen van de inzet van IT-onderwijs. Het verhogen van IT in het onderwijs […]

Rendement uit IT is afhankelijk van bestuurders en directie.

Stel: Uw IT-afdeling voert een IT-plan uit en is hard aan het werk om de IT aan te laten sluiten op de business om processen geolied te laten lopen. De studenten moeten digitaal kunnen beschikken over studiemateriaal of burgers kunnen thuis hun vergunningszaken regelen in plaats van aan de balie. Ondanks alle plannen, investeringen, inspanningen […]

De iPhone, wat schrijven we daarover op in het bestemmingsplan?

Welke rol speelt telefonie bij onze organisatie in de komende jaren? Voldoet de bestaande telefooncentrale of geven we iedereen een iPhone? Gezien de snelle ontwikkelingen in telefonieland is het voor een organisatie wenselijk vast te stellen hoe in de komende jaren met telefonie wordt omgegaan om zo een gedegen afweging te maken tussen de alternatieven. Wat zijn […]

Papieren tijgers bijten niet

Techniek blijft boeien. Dat is in ieder geval wat wij bij veel uitbestedingsprojecten zien. Met name binnen het onderwijs ligt de nadruk nog veel te vaak op het ‘Wat’. Ook als een IT-dienstverlener al geruime tijd de IT-infrastructuur beheert blijft men zich maar bezig houden met Windows, of zoiets. En is men er vooral van […]

Bewegende doelen? Bestemmingsplan i.p.v. projectplan

Als opdrachtgever sta je aan het begin van een IT-verandertraject. Of misschien wel middenin. Het zijn vaak langdurige projecten in een razendsnel veranderende wereld. Hoe bepaal ik nou mijn projectdoelstelling? Of, nog lastiger: welke resultaten wil ik aan het eind hebben bereikt? De richting is bekend en toch is concretiseren moeilijk. Bovendien wil je als […]