Tag archieven: Architectuur

Digitaal lesmateriaal is zoek!

Het is kommer en kwel op menig school zo aan het begin van het schooljaar. Veel leerlingen schijnen namelijk niet bij hun digitale leermateriaal te kunnen. Het is alsof ze zijn vergeten de boeken te leveren voor dit jaar. Toch bijzonder dat anno 2017 het beschikbaar stellen van digitaal leermateriaal zo ingewikkeld lijkt te zijn. […]

Toekomstvast met een IT-bestemmingsplan

Onze clienten vragen nog regelmatig om voor hen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te maken. In het huidige tijdsbeeld is dit niet meer realistisch. Ontwikkelingen gaan dermate snel dat de blauwdruk al verouderd is nog voordat de figuurlijke inkt droog is. Kunnen we dan helemaal niets […]

Wanneer breekt het doorbraakproject nu eens echt door?

Afgelopen weken hebben we bij Expanding Visions weer een aantal goed bezochte lezingen mogen houden. Onderwerp was de regievoering op IT in het onderwijs. Ikzelf sprak daar vooral over de noodzaak tot architectuur. Vaak geen eenvoudig en al helemaal geen sexy onderwerp. Na afloop was iedereen het er echter wel over eens dat dit een […]

Hoe te komen tot een visie op IT?

Moeten we als school wel of niet investeren in tablets voor onze leerlingen? In hoeverre moeten we als gemeente de aanleg van glasvezelinfrastructuur richting bedrijventerreinen stimuleren? Willen we het technisch beheer van onze IT-infrastructuur nog wel zelf doen? Allemaal vragen die je niet kunt beantwoorden zonder een visie op IT. Maar wat is een visie […]

De iPhone, wat schrijven we daarover op in het bestemmingsplan?

Welke rol speelt telefonie bij onze organisatie in de komende jaren? Voldoet de bestaande telefooncentrale of geven we iedereen een iPhone? Gezien de snelle ontwikkelingen in telefonieland is het voor een organisatie wenselijk vast te stellen hoe in de komende jaren met telefonie wordt omgegaan om zo een gedegen afweging te maken tussen de alternatieven. Wat zijn […]

Het Nieuwe Werken werkt niet!

De manier waarop organisaties en daarmee u en ik,  werken is volledig aan het draaien. Hiërarchische en in zichzelf gekeerde organisaties zijn duidelijk op z’n retour. Ketenorganisaties en samenwerkingsverbanden vinden steeds meer hun weg. En ook de arbeidsmarkt verandert in een hoog tempo. Nederland telt inmiddels een miljoen ZZP’ers. Kortom, de piramide wordt volledig op […]

Wordt het niet eens tijd voor een referentiearchitectuur voor PO en VO?

Veel overheidsorganisaties zien het belang in van werken onder architectuur om tot een succesvolle inzet van IT te komen. In dat kader zijn de afgelopen jaren diverse referentie-architecturen ontwikkeld.  Het rijk heeft de NORA, gemeentes hebben GEMMA, provincies PETRA en woningcorporaties CORA. Ook in onderwijsland dringt het belang van werken onder architectuur door: zo heeft […]

Architectuur moet op de helling!

Sinds Rem Koolhaas weten we dat architectuur moet. Zijn ontwerpen, zoals het gebouw hiernaast wat hij ontwierp voor de Chinese staatstelevisie, hebben de wereld in ieder geval een beetje mooier gemaakt. En ook in de IT moet architectuur. Maar wat is dat ook al weer, IT architectuur? IT architectuur is weinig meer dan een set […]