Tag archieven: Aanbestedingswet

Ervaringen met de Aanbestedingswet: rechtsgeldigheid ondertekening

De Aanbestedingswet is duidelijk: op basis van artikel 2.85 lid 3 kan de aanbestedende dienst een ondernemer uitsluitend verzoeken bewijsstukken bij de door hem ingediende eigen verklaring te voegen die geen betrekking hebben op gegevens en inlichtingen die in de eigen verklaring gevraagd kunnen worden, tenzij het bewijsstukken t.a.v. technische bekwaamheid zijn (artikel 2.93 lid […]

De eerste ervaringen met de Aanbestedingswet 2012

Op 2 april was het zo ver: de eerste aanbesteding onder de aanbestedingswet 2012 kon worden gepubliceerd, en dat ging eigenlijk prima. Met name het gebruik van TenderNed leverde veel minder vragen op en lijkt meer te kunnen dan verwacht! Maar er waren ook best wel wat uitdagingen. Een aantal voorbeelden: TenderNed biedt de mogelijkheid […]

Aanbestedingswet 2012: op 1 april 2013 gaat de kogel door de kerk!

Eindelijk duidelijkheid! Althans, over het moment waarop de Aanbestedingswet 2012 in werking treedt… Want wees eens eerlijk, weet u wel wat er allemaal gaat veranderen, en wat u moet doen om uw organisatie voorbereid te krijgen? Een aantal belangrijke zaken nog even op een rijtje: Proportionaliteit is het toverwoord, en er is zelfs een Gids […]

Hoor de Aanbestedingswet waait door de bomen!

Dat zal wat worden als de Aanbestedingswet van kracht is! Nu al ingehaald door een recent rapport van de Algemene Rekenkamer met name de conclusies ten aanzien van het opsplitsen in percelen is niet mals: dit staat volgens de Rekenkamer “op gespannen voet met met de kabinetsambitie om de bedrijfs­voering van het Rijk, en dus […]

Zie ginds komt de nieuwe Aanbestedingswet!

Begin deze maand heeft de Eerste kamer de aanbestedingswet aangenomen, en als de Koningin deze heeft getekend is de wet van kracht. Nu zal dat hoogstwaarschijnlijk niet zoals gepland per 1 januari het geval zijn, maar ergens in 2013 is het zo ver! Dan vervangt de nieuwe Aanbestedingswet  de Raamwet aanbestedingen en daarmee het BAO […]