Categorie archieven: Waarde bepalen

Falende IT-projecten in het onderwijs

Hoe groter het IT-project hoe groter de kans dat het mislukt. Althans, dat beeld doemt op tijdens het onderzoek van de ICT-commissie van de Tweede Kamer naar IT-projecten binnen de overheid. Hoogleraar beleidsinformatica Hans Mulder verwoorde het als volgt: “De Nederlandse overheid raakt elk jaar vier tot vijf miljard euro kwijt aan ict-projecten die mislukken. […]

De heilige graal van IT in de klas

Het is eindelijk zover, de beschikbaarheid van onze IT is geregeld! We hebben fors geïnvesteerd in geld, tijd en middelen. Onze IT-infrastructuur is nu perfect op orde. Snel internet en overal Wi-Fi. Alle servers de deur uit en alles in de cloud. Onze IT-organisatie is volledig getransformeerd van een beheerorganisatie naar een regieorganisatie. We hebben […]

Waarop stuurt u de IT; op resultaat of op inzicht?

Wat voor resultaat haalt u met het toepassen van IT? Ik bedoel heel concreet, wat levert u alle investeringen in IT u eigenlijk op? Lastige vraag hé, echter wel degelijk relevant. Wij constateren dat men vaak geen idee heeft wat het toepassen van IT nu eigenlijk oplevert. Er is wel een gevoel van, we hebben […]

Moeite met IT in het onderwijs?

Worstelt u ook met de vraag hoe bijvoorbeeld de iPad in het onderwijs in te zetten? Eigenlijk heel raar. Het zou helemaal niet moeten gaan over deze vraag maar over de vraag hoe we het onderwijs slimmer kunnen organiseren en daaruit meer rendement kunnen halen. Dat slimmer organiseren van onderwijs en meer rendement kunnen halen […]

Het resultaat van uw project bepaalt u zelf

Het gebeurt nogal eens dat projecten niet opleveren wat men er van had verwacht. De oorzaken zijn divers. Als het project toch is opgeleverd is één ding wel duidelijk; de afwijking is geaccepteerd! Willen we zekerheid dat het project het resultaat oplevert dat we verwachten? Dan is het noodzakelijk normen of test- en acceptatiecriteria te […]

Op weg naar de top: ‘meer rendement uit IT in de klas’

We horen het overal in onze dagelijkse praktijk. IT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. We geven er steeds meer geld aan uit en wat brengt het eigenlijk op? Wordt het wel gebruikt? Hoe verbeteren we dan de doelmatigheid van onze investeringen? En ten slotte de heilige graal op de top van […]

IT-budgetten: waar legt u het geld neer?

Steeds meer onderwijsinstellingen gaan over tot meer of minder vergaande standaardisatie en harmonisatie van IT binnen hun scholen. Het is onvermijdelijk dat daarbij de wijze waarop IT baten en lasten worden gebudgetteerd “op de schop” moet. Er zijn dan twee uitersten denkbaar: 1. alle IT wordt bovenschools gebudgetteerd waarbij IT niet in de begrotingen van […]

Gaat u voor efficiëntie of kwaliteit?

Waarop beslist u als blijkt dat om capaciteits- of bezuinigingsredenen projecten moeten worden geschrapt of zelfs stopgezet? Stel dat u inzicht heeft in het kostenvoordeel dat een IT-project oplevert of de kwaliteitsverbetering die het IT-project mogelijk maakt. Dan weet u of het IT-project een ‘efficiëntie project’ is, het levert een besparing op of maakt groei […]

Kijken naar kosten alleen leidt tot waardeblindheid!

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen om de kosten van TenderNed, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid, te onderzoeken. Prima, wat mij betreft mag (en afhankelijk van de omvang en het belang moet) iedere besteding van gemeenschapsgeld kritisch worden beoordeeld. Let daarbij dan niet alleen op de kosten, maar betrek ook de opbrengsten en […]

Waarom pilots in het onderwijs altijd mislukken

Laat het woord ‘pilot’ vallen binnen een onderwijsinstelling en de kans is groot dat er een diepe zucht klinkt gevolgd door een betoog dat zoiets nooit werkt. Pilots hebben, overigens niet alleen binnen het onderwijs, de neiging om consequent tot een mislukking te leiden. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? Nou, de belangrijkste reden is […]