Categorie archieven: Creëren

Waarom innoveren zo verrekt moeilijk is

De begroting is niet langer sluitend. Liquiditeit en solvabiliteit lopen terug. De kaasschaaf zit op het bot. Oude vertrouwde werkwijzen voldoen niet meer. Het roer moet om. We moeten innoveren. Juist nu moeten we investeren in de toekomst. De organisatie begrijpt het niet. We hebben het altijd zo gedaan. Het ging altijd goed. Wat wij […]

Levenslang leren met mijn digitale ik

Mijn digitale ik raakt de weg een beetje kwijt. Overal moet ik wat van mijn digitale ik achterlaten en soms weet ik niet meer wie er nou eigenaar is van mijn digitale persoonsgegevens. En dat is gek, niet handig en zelfs gevaarlijk. Ook in het onderwijs wordt er geworsteld met de ‘digitale ik’ en dan […]

Waarom verandering faalt en u op de zeepkist moet

Prosci, change management onderzoeksinstituut, onderzoekt al sinds 1998 waarom grootschalige veranderingen in organisaties falen. In 2009 werden wereldwijd 575 organisaties bevraagd. De onderzoeksresultaten gaven als hoofdredenen aan:     Matig leidinggevend sponsorschap. Weerstand van medewerkers. Weerstand van management. Te beperkte tijd, mensen en middelen. De grootste barrières voor succes zijn echter de eerste twee. Angst, […]

3D-printers in het onderwijs

3D-printen wordt zowel door de overheid als het bedrijfsleven gezien als een belangrijk instrument om productie vanuit de lage lonen landen weer terug te halen naar Europa/Nederland. De overheid in Engeland speelt hier op in door in eerste instantie 500.000 pond te investeren in de aanschaf van 3D-printers voor 60 VO scholen en de scholing […]

2014: Iedereen een lege portemonnee?

Zit uw portemonnee ook zo vol met plastic kaarten? En misschien nog wat contanten? Bankkaarten, creditkaarten, loyaltykaarten, rijbewijs en ja, dit jaar komt daar ook het kentekenbewijs, de ‘kentekencard’ bij, vermeldt het RDW met gepaste trots. En dit terwijl 70% van de Nederlanders altijd een smartphone bij zich heeft die unieke kenmerken met zich meedraagt […]

Op weg naar de top: ‘meer rendement uit IT in de klas’

We horen het overal in onze dagelijkse praktijk. IT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. We geven er steeds meer geld aan uit en wat brengt het eigenlijk op? Wordt het wel gebruikt? Hoe verbeteren we dan de doelmatigheid van onze investeringen? En ten slotte de heilige graal op de top van […]

Op weg naar de top: ‘organisatie van basisvoorzieningen’

Basiskamp 1: het selecteren van de perfecte klimuitrusting en het juiste gebruik ervan is essentieel om de top te kunnen bereiken. Ook het (verder) ontwikkelen van IT in organisaties vraagt om een solide en doordachte basis. Het (gedeeltelijk) ontbreken van een van elementen in de basis kan resulteren in een instabiel fundament voor de IT-omgeving. […]

In welke IT-vaardigheden van leerkrachten te investeren?

Veel schooldirecties willen in het verlengde van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen de inzet van IT in de klas intensiveren. Conform Vier in Balans wordt dan (zeer terecht) ook gekeken naar de vereiste IT-vaardigheden van leerkrachten. Sommigen hoor ik dan nog praten over een digitaal rijbewijs. Of een training Word en Excel. Maar is dat waar […]

Een experiment met tablets in het onderwijs; dit is de uitkomst!

‘Koop een stuk of wat tablets, deel ze uit en bespreek na een paar maanden wat de ervaringen zijn.’ Kies je voor deze aanpak als eerste stap bij het gebruik van tablets in het onderwijs dan zou je zo’n stap kunnen zien als een ‘experiment’. Handig om te weten is dat bij dit ‘experiment’ enkele uitkomsten voor vrijwel […]

De IT-revolutie moet je organiseren

Zes jaar geleden had nog nooit iemand van een iPad gehoord en anno 2013 hebben we zelfs al ‘iPad scholen’. Het razendsnelle tempo waarin de ontwikkelingen over elkaar heen buitelen biedt ongetwijfeld veel kansen maar brengt zeker ook risico’s met zich mee. Een steeds vaker gehoorde kreet is dan ook ‘hoe houden we hier grip […]