Categorie archieven: Creëren

Zes scholen die gestopt zijn met klaslokalen

Wat er in klaslokalen gebeurd is sinds het Victoriaanse tijdperk niet fundamenteel veranderd: het merendeel van de scholen vertrouwt nog steeds op het model van Gradgrindian waarin leerlingen de kennis van de leerkracht tot zich nemen en daarop vervolgens getest worden op wat ze ervan onthouden hebben.   Gelukkig laat een aantal leerkrachten zien dat alternatieve modellen […]

21e eeuwse vaardigheden: over het waarom, het wat en het hoe!

In het noorden en het zuiden van ons land zijn de schoolvakanties al begonnen. Mijn kinderen krijgen komende week vakantie. Met alle scholen op slot breekt er ook voor mij een iets rustiger periode aan. Ik wil die gebruiken om uitgebreid stil te staan bij een thema dat de gemoederen in veel onderwijsinstellingen bezig houdt: […]

21e eeuwse vaardigheden: het “wat”!

Zoals aangegeven in mijn vorige blog gebruik ik de relatief rustige periode van de zomervakantie om in een drieluik stil te staan bij het waarom, het wat en het hoe van de 21e eeuwse vaardigheden. Een thema dat gelukkig in steeds meer onderwijsinstellingen op de agenda staat. In mijn vorige bijdrage heb ik stil gestaan […]

Commissie ICT & de 8 gouden regels voor succesvolle IT-projecten

Laat de vos niet op de kippen passen! Deze wijsheid speelt een belangrijke rol bij de hoorzittingen van de tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer, die onderzoek doet naar falen en verbeteren van IT-projecten bij de overheid. De beeldspraak komt bij diverse hoorzittingen terug, maar komt oorspronkelijk uit een expertmeeting waarbij een van de […]

ICT in de klas: kwestie van loslaten!

Op 28 mei j.l. stuurde staatssecretaris Dekker een brief aan de Tweede Kamer met als onderwerp “Digitale leermiddelen”. In deze brief geeft de staatssecretaris zijn visie op de rol die ICT kan spelen om het onderwijs te verbeteren. Ook geeft de staatssecretaris aan welke drempels om ICT daadwerkelijk in de klas te gebruiken hij via […]

Wordt de tablet het nieuwe smartboard?

Of tablets de nieuwe smartboards worden? Ik ben bang van wel. Smartboards zijn de afgelopen 10 jaar massaal de klassen in gereden. Het krijtjesbord heeft plaats moeten maken voor deze veelbelovende technologie. Met de nadruk op ‘belovend’ dan. Want deze high-tech borden worden niet echt heel erg ‘smart’ gebruikt. In veel gevallen wordt het smartboard […]

Op de rem door methodegebonden applicaties

  Het lijkt er op dat scholen door de leer- of lesmethoden zich onthouden van verdere ontwikkeling en innovatie. Een gewaagde uitspraak?   Laten we eens kijken naar een aantal feiten in relatie met methodegebonden applicaties: Leermethoden met de daarbij behorende applicaties worden aangeschaft voor een langere periode, in het PO vaak voor minimaal acht […]

Feedback voor een expert-leraar

Volgens John Hattie, schrijver van het boek ‘Visible Learning for Teachers’, monitoren expert-leraren continu het leren en geven continu feedback. Zij zien de vorderingen van de leerling en stemmen daarop hun feedback af. Uit zijn onderzoek blijkt dat leerlingen dit zeer bepalend vinden voor het klimaat in de klas. Als we dit doortrekken naar de […]

Hybride IT: handig of niet?

Hybride auto’s kent u inmiddels wel. Van die auto’s die deels elektrisch en deels op fossiele brandstoffen rijden. Maar tegenwoordig horen we ook steeds vaker over de ‘hybride IT’. Maar die term is wat bedrieglijk. Waar het bij auto’s nog redelijk overzichtelijk is schiet het bij IT alle kanten op. Een hybride auto blijft, ongeacht […]

Wat zijn de relevante IT-ontwikkelingen voor PO en VO?

Kennisnet heeft in kaart gebracht wat de relevante IT-ontwikkelingen voor PO en VO instellingen zijn voor de komende tijd. Daarbij is niet alleen naar de technologische ontwikkelingen zelf gekeken maar is heel nadrukkelijk de koppeling gemaakt met onderwijstaken en onderwijsvraagstukken. Bij deze een korte samenvatting en een persoonlijke aanvulling.   Onderwijstaken Ten aanzien van de […]