Categorie archieven: Onderwijs

De overheid en de cloud

De discussie rondom cloud computing bij de overheid is weer eens flink aangezwengeld. Minister Donner heeft aangekondigd binnen enkele maanden met een ‘cloud-beleid’ te komen. Dit werd aangekondigd in een brief aan de Tweede kamer. Niet alleen ontbrak het in deze brief aan kaders voor cloud computing, ook was de brief voorzien van een bijlage […]

Het nieuws van januari 2011

In alle ICT-nieuwsbrieven van afgelopen maand komen een viertal ontwikkelingen vaak voorbij: Als eerste: IPv6 komt er nu toch echt aan. De huidige IPv4 adressen zijn zo ongeveer wel op, en we moeten dus naar IPv6. Bestaande (VoIP) telefoniesystemen kunnen hier niet zonder aanpassingen mee uit de voeten en zullen moeten worden aangepast. Dit kan een […]

IT laten aansluiten op de business door slimme inkoopmethodiek

IT laten aansluiten op de business is lastig. Dat dit zo is ervaren een we dagelijks, bijvoorbeeld niet (snel genoeg) kunnen reageren op veranderingen in de markt door beperkingen in de IT. De reden dat de aansluiting van IT op de business lastig is, is niet eenduidig vaststellen omdat dit sterk afhankelijk is van de business. […]

Singapore: Nanyang high school studenten krijgen een iPAD

140 students from Nanyang Girls’ High School began the week carrying brand-new Apple iPads in their school bags, given not by their parents but by their school.Touted as “one of the first schools in Singapore to use iPad for lessons”, the pilot project, codenamed P21C² (Prototype 21st Century Class), aims to boost student engagement and […]

Telefonie; doen we het zelf of halen we het uit ‘de cloud’ ?

Na VoIP en Unified Communications is ‘cloud’ het buzzwoord van vandaag. Welke rol krijgt cloudcomputing op het vlak van voice/telefonie en wat is de stand van zaken? ‘Voice uit de cloud’ bestaat natuurlijk al in de rol van Skype en andere diensten die worden aangeboden via internet. Binnen een paar minuten heb je een nummer […]

Een nieuwe telefooncentrale; wordt het een nieuwe PABX of een VoIP server?

en is opensource of Lync nog interessant ?  En gaan we voor hosted of doen we het zelf ? Of krijgt iedereen gewoon een GSM’etje ?Organisaties die plannen hebben een nieuwe telefooncentrale te kopen zullen gezien de huidige oplossingen die in de markt geboden worden eerst een aantal strategische keuzes moeten maken. Er zal met […]

BYOD: Bring Your Own Device!

Het aantal smartphones zal de komende jaren aanzienlijk toenemen. In de (verre) toekomst zal iedereen een smartphone hebben, net als dat iedereen nu een pc heeft.  Aanvullende ontwikkeling is BYOD: Bring Your Own Device. Medewerkers zullen steeds vaker hun eigen apparatuur willen meenemen. Deze toename zal specifieke eisen stellen aan de ict-beheerorganisatie, vaak zijn deze […]

Wat is uw strategie rondom mobiele communicatie ?

De groeiende behoefte aan mobiele spraak- en datacommunicatie en de diverse mogelijkheden die de markt tegenwoordig biedt, maakt dat organisaties moeten onderzoeken hoe de meest optimale invulling van mobiele communicatie kan worden verkregen. Een aantal veranderingen maken dat organisaties moeten onderzoeken hoe mobiele communicatie de komende jaren het beste kan worden ingevuld. Steeds meer kiezen […]