Categorie archieven: Aanbesteden & inkopen

Aanleg gemeentelijk glasvezelnetwerk Syntrophos gestart

Op woensdag 1 juni hebben Gregor Rensen, de burgemeester van Brielle en de wethouders Margriet den Brok van Hellevoetsluis, Dirk van der Schaaf van Nissewaard en Peter de Jong van Westvoorne, de eerste schop in de grond gezet voor de aanleg van het Syntrophos glasvezelnetwerk op Voorne Putten. Het netwerk wordt aangelegd door Eurofiber. De feestelijke […]

IT-dienstverlening zonder Europees aanbesteden?

Steeds meer bestuurders zien op tegen Europees aanbesteden, wegens de hoge kosten, de tijd die ermee gemoeid is en de afstandelijke procedure. Juist met dienstverlening gaat het om de mensen en niet om het apparaat. Bovendien levert de aanbesteding vaak niet op wat bedoeld is. De procedure leent zich nu eenmaal beter voor het aanbesteden […]

Kwaliteit 2.0

Het is voelbaar dat veel onderwijs organisaties “bezig zijn” met IT. Met “bezig zijn” doel ik niet op het eenvoudige gebruik van een laptop voor het tikken van een stukje tekst zoals dit, maar met name op de organisatie, kwaliteit en functionaliteit van IT. Iets wat mij opvalt is dat mensen uit het onderwijs steeds […]

Wij van WC-eend adviseren WC-eend! Heeft one stop shopping de toekomst?

IT is niet meer weg te denken in het onderwijs. En er komt steeds meer bij kijken om dit goed te regelen. Dat hoef ik u niet meer uit te leggen. Hoe zal dit in de toekomst gaan? Alles zelf doen wordt steeds minder haalbaar omdat de complexiteit alsmaar groter wordt waardoor specialisatie vereist is. […]

Beheer van PC’s in het onderwijs? Weg ermee!

IT verandert in hoog tempo binnen het onderwijs. Niet alleen de wijze waarop het wordt toegepast maar zeker ook de technische invulling ervan. De opkomst van applicaties die eenvoudig middels het internet benaderbaar zijn en de toepassing van portals hebben grote gevolgen voor het beheer van uw IT omgeving. En dat realiseren zich vooral de […]

Kijken naar kosten alleen leidt tot waardeblindheid!

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen om de kosten van TenderNed, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid, te onderzoeken. Prima, wat mij betreft mag (en afhankelijk van de omvang en het belang moet) iedere besteding van gemeenschapsgeld kritisch worden beoordeeld. Let daarbij dan niet alleen op de kosten, maar betrek ook de opbrengsten en […]

IT en privacy: Ondanks de nieuwe EU-verordening in 2014 of 2015 nu al nadenken!

De basis van de huidige Europese wetgeving op het gebied van persoonsbescherming (Richtlijn 95/46/EG) is alweer 18 jaar oud.  De Europese Commissie is al lang van mening deze richtlijn niet meer past bij de (digitale) samenleving van vandaag en zij is dan ook al sinds 2009 aan de slag met nieuwe wetgeving op het gebied […]

Onnodige vertraging in uw IT-projecten of snel een (eigenlijk niet capabele) leverancier?

Iedereen heeft het weer net als vroeger over de NS. Alleen gaat het niet meer om de vraag of de treinen op tijd rijden maar om de vraag of de Fyra ooit zal gaan rijden met treinen van Ansaldo Breda. Daarbij ontkomt ook de gevolgde aanbestedingsprocedure er niet aan om onder een vergrootglas te worden […]

In 2017 Bring Your Own Device verplichte kost!

Volgens Gartner zal in 2017 meer dan de helft van de bedrijven haar werknemers verplichten hun eigen devices te gebruiken. Daarnaast moet elke organisatie om de paar jaar zijn mobiele contracten vernieuwen, simpelweg omdat deze in de regel voor 2 jaar worden afgesloten. Als basis voor zo’n aanbesteding moet uiteraard worden bepaald hoeveel mobiele contracten moeten worden […]

Ervaringen met de Aanbestedingswet: rechtsgeldigheid ondertekening

De Aanbestedingswet is duidelijk: op basis van artikel 2.85 lid 3 kan de aanbestedende dienst een ondernemer uitsluitend verzoeken bewijsstukken bij de door hem ingediende eigen verklaring te voegen die geen betrekking hebben op gegevens en inlichtingen die in de eigen verklaring gevraagd kunnen worden, tenzij het bewijsstukken t.a.v. technische bekwaamheid zijn (artikel 2.93 lid […]