Categorie archieven: Business

Wi-Fi is zo passé!

Wi-Fi, we maken er allemaal en steeds meer, gebruik van. We weten niet beter. Hoe lang gaan we nog hiermee door? Er staat namelijk een opvolger met de naam ‘Li-Fi’ aan de poort te rammelen! En Li-Fi werkt niet met radiosignalen maar met lichtsignalen. Stel je voor dat de miljarden lampen die we gebruiken ingezet […]

De fysieke Google Store komt er aan!

In navolging van Apple en Microsoft werkt Google aan een retail-concept voor Google stores volgens  de Wall Street Journal. Apple heeft wereldwijd 400 winkels die jaarlijks goed zijn voor meer dan 10 miljard USD. Microsoft maakt over zijn winkels geen cijfers bekend. Een logische stap dus nu Google meer en meer hardware gaat leveren en […]

Regie op IT: een goed voornemen voor 2013?

Nou, dat weet ik wel zeker: het op adequate wijze invulling geven aan de regiefunctie met betrekking IT!! Op het oog misschien minder belangrijk en minder uitdagend dan bijvoorbeeld de implementatie van bijvoorbeeld “dat al zo lang gewenste ERP-systeem”, maar schijn bedriegt. Sterker nog: zonder adequate regiefunctie kan zoiets als het implementeren van een nieuw informatiesysteem […]

Next generation BYOD

‘Bring Your Own Device’ (BYOD), het binnen de zakelijke omgeving gebruiken van privé-apparatuur, speelt tegenwoordig bij alle organisaties waar ik over de vloer kom. Maar hoe zal BYOD zich in de komende jaren ontwikkelen ? In de IT gaan dingen snel en over een paar jaar zijn zaken weer veranderd. Niemand zal ontkennen dat de […]

Hoe slaan we de brug tussen business en IT?

 In veel organisaties leeft nog steeds de vraag hoe men ervoor kan zorgen dat de IT-afdeling daadwerkelijk die IT-ondersteuning biedt die bijdraagt aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Oftewel: hoe men ervoor kan zorgen dat business en IT met elkaar opgelijnd (aligned) zijn en IT waarde toevoegt. Het zijn de organisaties waar IT nog veelal […]

Cloud diensten in het hoger onderwijs en de Patriot Act

Het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam onderzocht, in opdracht van SURFdirect, de veiligheidsaspecten van de overgang naar Cloud Computing. Het gaat hierbij met name om de veiligheidsaspecten waarmee Nederlandse kennisinstellingen te maken krijgen onder de invloed van de Patriot Act van de VS. In de Patriot Act is bepaald dat de VS […]

Succesvolle IT-projecten vragen om een organisatiebrede projectmanagementmethodiek

Bovenstaande geldt in ieder geval voor die projecten die betrekking hebben op de aanschaf van een nieuwe of de vervanging van een bestaande applicatie. Dergelijke projecten vallen onder de verantwoordelijkheid van degene die verantwoordelijk is voor het proces dat door de betreffende applicatie wordt ondersteund. In feite is het bij dergelijke projecten beter om te […]

BYOD en de iPhone 5

Recent gaf ik een workshop ‘Bring Your Own Device’ (BYOD) waarbij één van de aanwezigen opmerkte dat als iedere medewerker nou gewoon een iPhone van de zaak zou krijgen, er helemaal geen beleid rond BYOD nodig zou zijn. Alle medewerkers zouden dan prima tevreden zijn met de verstrekte zakelijke apparatuur en helemaal geen behoefte hebben […]

De 5 voordelen van samenwerking op het gebied van telefonie.

Kan telefonie beter of goedkoper door samen te werken met andere organisaties ? Zeker ! Dit zijn de 5 voordelen van samenwerking: Lagere kosten voor aanschaf van een telefoniesysteem en toestellen. Uiteraard kunnen schaalvoordelen worden behaald bij aanschaf van hard- en software van een nieuw telefoniesysteem, maar in veel gevallen zal een bestaand (recent) systeem van één […]

IT in het onderwijs in een stroomversnelling

De digitalisering binnen het onderwijs staat aan de vooravond van een enorme versnelling en verandering. Een meer divers en groter aanbod van toepassingen komt in rap tempo beschikbaar. En bovenal wordt het zeer eenvoudig om deze nieuwe IT toepassingen in de klas te gaan gebruiken. Als dat maar goed gaat. Een traditionele IT omgeving binnen […]