Auteur archieven: Redactie

IT in het onderwijs doet er niet toe, of wel?

Staatssecretaris Dekker heeft zichzelf deze vraag ongetwijfeld gesteld toen hij de kamerbrief over voorgenomen acties naar aanleiding van het KNAW advies  ‘Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs’ ondertekende. Is de komende kerstperiode  voor u niet een goed moment om, weg van de dagelijkse bezigheden, eens te reflecteren op het thema “IT in het onderwijs”? Iedere dag bent u […]

Helpt IT leerkrachten beter te functioneren?

Nee, alleen IT helpt leerkrachten niet beter te functioneren, maar IT kan wel een belangrijke bijdrage leveren in de functionerings- en beoordelingscyclus. Zo is er deze week veel geschreven over het functioneren van oudere leerkrachten. Daarbij viel mij op dat er gesteld werd dat er te weinig tijd zou zijn voor functionerings- en beoordelingscyclus. Natuurlijk […]

IT-kennis en -vaardigheden: “stuck in the middle!”

Kennis en vaardigheden van leerkrachten zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat geldt ook en vooral voor de kennis en vaardigheden ten aanzien van de toepassing van IT in het onderwijs. Veel van onze cliënten vragen ons hoe ze deze kennis en vaardigheden op een verantwoord (dat wil zeggen: goed genoeg) niveau willen […]

BYOD en cloud; studenten weten niet beter, nu de docenten nog!

Studenten nemen hun eigen laptops, tablets en smartphones mee naar school. Daar vinden ze helemaal niets geks aan. Docenten doen dat vrijwel niet, die willen een PC, laptop of tablet van de school of anders minimaal een vergoeding voor gebruik van eigen apparatuur (leest u nog even de belastingregels?). Studenten zijn ook helemaal gewend aan […]

Applicaties als URL of app: kijk of het kan en profiteer ervan!

Natuurlijk haalt u regelmatig de bezem door uw applicatieportfolio om de applicaties die niet meer worden gebruikt te “saneren”. Prima initiatief, maar kijkt u dan ook of de applicaties wel op de verstandigste wijze aan uw gebruikers aangeboden worden? Er zijn ruwweg drie methoden om applicaties aan te bieden aan de gebruiker: door het aanklikken […]

IT-budgetten: waar legt u het geld neer?

Steeds meer onderwijsinstellingen gaan over tot meer of minder vergaande standaardisatie en harmonisatie van IT binnen hun scholen. Het is onvermijdelijk dat daarbij de wijze waarop IT baten en lasten worden gebudgetteerd “op de schop” moet. Er zijn dan twee uitersten denkbaar: 1. alle IT wordt bovenschools gebudgetteerd waarbij IT niet in de begrotingen van […]

Kijken naar kosten alleen leidt tot waardeblindheid!

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen om de kosten van TenderNed, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid, te onderzoeken. Prima, wat mij betreft mag (en afhankelijk van de omvang en het belang moet) iedere besteding van gemeenschapsgeld kritisch worden beoordeeld. Let daarbij dan niet alleen op de kosten, maar betrek ook de opbrengsten en […]

IT in het onderwijs: ALLE docenten moeten mee!

Eerst even 3 stellingen: Stelling 1: Vrijwel iedere school stelt in haar visie dat ieder kind uniek is en dat individualisering hoog in het vaandel staat. Stelling 2: IT-middelen en IT toepassingen maken gedifferentieerd leren mogelijk en passen zo heel goed bij het gewenste ‘maatwerkonderwijs’. Stelling 3: Docenten MOETEN mee met de IT ontwikkelingen, goed […]

IT en privacy: Ondanks de nieuwe EU-verordening in 2014 of 2015 nu al nadenken!

De basis van de huidige Europese wetgeving op het gebied van persoonsbescherming (Richtlijn 95/46/EG) is alweer 18 jaar oud.  De Europese Commissie is al lang van mening deze richtlijn niet meer past bij de (digitale) samenleving van vandaag en zij is dan ook al sinds 2009 aan de slag met nieuwe wetgeving op het gebied […]

IT in het onderwijs: vergeet de financiële informatievoorziening niet!

In de eerste helft van dit jaar heeft de Onderwijs Innovatie Groep (met subsidie van Kennisnet) een onderzoek (http://www.kennisnet.nl/onderzoek/alle-onderzoeken/byod-op-het-liemers-college/) uitgevoerd naar het gepercipieerde rendement van BYOD op een school in het (voortgezet) onderwijs. In de samenvatting viel te lezen dat het onderzoek zowel het gepercipieerde rendement op het gebied van ouderbetrokkenheid als op het gebied […]