Auteur archieven: Redactie

Seminar-agenda

Expanding Visions organiseert op regelmatige basis mini-seminars voor onderwijs-organisaties. De onderwerpen komen voort uit onze dagelijkse praktijk als IT regiebureau. Tot eind dit jaar organiseren wij nog 3 mini-seminars met gastsprekers als Gráinne Phelan, Programme manager Education van Google Nederland, Rogier van Toorn, Hoofd ICT, Onderwijs Primair, Ronald van den Boogaard van The Rent Company […]

Onderwijsseminars: ‘De digitale leeromgeving in de praktijk’

Digitale leeromgeving

Eén PO- en één VO-onderwijsseminar m.m.v. : Google, Onderwijs Primair, The Rent Company, Aerobe DLO en Expanding Visions. Het leren met IT is inmiddels niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij. Iedereen moet daarbij in zijn eigen tempo kunnen groeien zonder dat dit extra inspanning en tijd kost. Een digitale leeromgeving speelt in […]

Onderwijsseminar: Meerjarenbegroting IT, meer met minder

Meerjarenbegroting IT

In het verleden hebben wij bij veel onderwijsinstellingen IT-projecten gezien waar de stekker werd uitgetrokken. Veelal was de reden die men aangaf dat er teveel geld werd uitgegeven. De echte reden was dat men het zicht was verloren op waar het geld nu eigenlijk heen ging en wat de beoogde opbrengst was. Het leek wel […]

Aerobe DLO, leren met plezier in een veilige omgeving

Aerobe DLO

Leren anno nu – Differentiëren, personaliseren en adaptief leren met IT is niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij. Hierin moet je als leerkracht of docent kunnen vertrouwen op een leeromgeving die het leren met IT makkelijker maakt. En die ook leuk is voor iedereen die ermee aan de slag gaat. Daarom is er Aerobe […]

Tsjechië stemt tegen btw-verlaging e-books

Begin juni werd door het Europees Parlement met een ruime meerderheid voor een btw-verlaging op e-books gestemd. Wat nog restte was een stemming in de Europese Raad. Alle lichten stonden op groen. Om de EU-wetgeving te veranderen is een unanieme van de lidstaten nodig. Afgelopen vrijdag was het zover. Alle lidstaten stemden voor met uitzondering […]

10 Redenen om een Chromebook te beheren

Een Chromebook is toch zo eenvoudig dat er niets aan te beheren valt? In eerste instantie is dit vaak de gedachte. Toch zijn er redenen om een Chromebook centraal te willen beheren. Bijvoorbeeld voor functies zoals, op afstand wissen en/of blokkeren van een Chromebook bij bijvoorbeeld diefstal, in de kioskmodus plaatsen: het begrenzen van toegang […]

Toch laag BTW-tarief voor e-books

In maart van dit jaar heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie nog in een arrest bevestigd dat e-books niet onder een verlaagd btw-tarief mogen vallen. Nu vallen e-books nog onder een hoog btw-tarief, terwijl papieren boeken wel een laag btw-tarief kennen. Het onderscheid dat de btw-richtlijn maakt tussen gedrukte en digitale literatuur zou niet in strijd […]

Onderwijs-seminar: ‘De digitale leeromgeving in de praktijk’

In het onderwijs is ‘Leren met IT’ niet meer weg te denken. Het aantal devices per leerling neemt snel toe, maar welke wilt u inzetten in de klas en waarvoor? Is het eigenlijk wel nodig om een keuze te maken voor een laptop, tablet of Chromebook? En als we voor Chromebooks of tablets kiezen, hoe […]