Auteur archieven: Frits Pfeiffer

Gaat het Finse onderwijssysteem op de schop?

Internationale media berichten over belangrijke veranderingen in het Finse onderwijssysteem: vakgericht onderwijs zou worden verlaten voor thematisch onderwijs. Wat is hier aan de hand? Het Finse onderwijssysteem is al jaren populair bij onderwijshervormers. Het is sterk afwijkend van de systemen in veel andere landen, maar wel succesvol in prestaties bij internationale testen. Door selectief winkelen […]

Hoe goed is de privacy van leerlingen geborgd?

De cloud is een feit. Ook in het onderwijs is deze trend niet te stoppen. Persoonsgegevens van leerlingen en personeel worden in de cloud opgeslagen in educatieve en administratieve applicaties. Maar hoe is het met de beveiliging van deze informatie gesteld? En wie mag wat met deze gegevens? Zijn daar wel afspraken over gemaakt en […]

Hoe oldskool is de Altschool?

Het Amerikaanse Altschool positioneert zich als het bedrijf dat het onderwijs gaat opschudden zoals Uber dat met de taxiwereld deed en Airbnb met de hotelwereld. Van die bedrijven zijn er meer geweest, toch zijn er redenen eens nader te onderzoeken wat er van Altschool te verwachten (of te vrezen) valt. Wat is Altschool? Altschool is […]

Iedere school een 3D-printer?

3D-printen wordt gezien als een belangrijke technologie voor de toekomst. Toepassing in het onderwijs wordt daarom gestimuleerd. Zo werd onlangs bekend dat alle 400.000 basisscholen in China een 3D-printer krijgen. Moet het Nederlandse onderwijs zich zorgen gaan maken? De toepassing van 3D-printen heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen door de ontwikkeling van betere […]

Strategisch beleidsplan oké, hoe nu verder?

Het strategisch beleidsplan 2018 is compleet. Directie, CvB en RvT zijn akkoord. Vaardigheden voor de 21ste eeuw, gepersonaliseerd leren en passend onderwijs zijn nadrukkelijk benoemd. De onderliggende pijler is ICT. We zijn het helemaal met elkaar een. Onze schoolverlaters gaan 100% aansluiting vinden bij de moderne maatschappij. Het ‘wat’ staat. En nu verder met het […]

Wie zit er te wachten op innovatie?

Innovatie wordt steeds meer de heilige graal van de wereldeconomie. Wie niet mee doet kan uitgerangeerd raken (Kodak, Xerox), wie vol inzet op innovatie bloeit (Apple, Google). Veel innoveren is het devies en bij voorkeur disruptief (innovatie die een nieuwe markt creëert of een bestaande op zijn kop zet). Maar wat is innovatie eigenlijk en […]

Het failliet van het universitaire systeem? Studieschuld : 1.000.000.000.000!

Deze week keek ik naar de documentaire ‘Ivory Tower van Andrew Rossini’. Een schokkend verhaal over falende business modellen en de exploderende kosten van het universitair onderwijs in de USA. Vorig jaar passeerde de totale studieschuld het astronomische bedrag van USD 1.000.000.000.000. Dit is hoger dan de totale creditkaartschuld van de USA. De kosten zijn […]

BBC geeft iedere 11-jarige microcomputer om te leren programmeren

De BBC geeft ieder kind in groep 8 in het Verenigd Koninkrijk een microcomputer om te leren programmeren. Het initiatief is een reactie op wat de omroep een ‘significant tekort aan digitale vaardigheden’ in het land noemt. De microcomputer, die de Micro Bit wordt genoemd, is een klein codeerapparaat voor beginners en zal vanaf de […]

De impact van digitale disruptie

We spreken van digitale disruptie als bestaande markten of branches ontwricht worden door nieuwe technologiën. Voorbeelden zijn Netflix voor televisie, Uber voor de taxiwereld en AirBnB voor de reiswereld. En ook in het onderwijs hebben we te maken met digitale disruptie. MOOC’s, flipping the classroom, digitale leer- en werkomgevingen, gepersonaliseerd leren, vaardigheden van de 21ste […]

Kan het onderwijs zich zelf innoveren?

De innovatie van de muziekindustrie is met MP3 en streaming diensten van buiten gekomen, de innovatie van de taxi sector komt met Uber van buiten. Kan het onderwijs zich zelf innoveren met de inzet van ICT? Eerst moeten we kijken wat er met innovatie wordt bedoeld. In de kern gaat het bij innovatie om iets […]