Auteur archieven: Edwin van der Zalm

Gaat het Finse onderwijssysteem op de schop?

Internationale media berichten over belangrijke veranderingen in het Finse onderwijssysteem: vakgericht onderwijs zou worden verlaten voor thematisch onderwijs. Wat is hier aan de hand? Het Finse onderwijssysteem is al jaren populair bij onderwijshervormers. Het is sterk afwijkend van de systemen in veel andere landen, maar wel succesvol in prestaties bij internationale testen. Door selectief winkelen […]

Hoe oldskool is de Altschool?

Het Amerikaanse Altschool positioneert zich als het bedrijf dat het onderwijs gaat opschudden zoals Uber dat met de taxiwereld deed en Airbnb met de hotelwereld. Van die bedrijven zijn er meer geweest, toch zijn er redenen eens nader te onderzoeken wat er van Altschool te verwachten (of te vrezen) valt. Wat is Altschool? Altschool is […]

Iedere school een 3D-printer?

3D-printen wordt gezien als een belangrijke technologie voor de toekomst. Toepassing in het onderwijs wordt daarom gestimuleerd. Zo werd onlangs bekend dat alle 400.000 basisscholen in China een 3D-printer krijgen. Moet het Nederlandse onderwijs zich zorgen gaan maken? De toepassing van 3D-printen heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen door de ontwikkeling van betere […]

Wie zit er te wachten op innovatie?

Innovatie wordt steeds meer de heilige graal van de wereldeconomie. Wie niet mee doet kan uitgerangeerd raken (Kodak, Xerox), wie vol inzet op innovatie bloeit (Apple, Google). Veel innoveren is het devies en bij voorkeur disruptief (innovatie die een nieuwe markt creëert of een bestaande op zijn kop zet). Maar wat is innovatie eigenlijk en […]

Kan het onderwijs zich zelf innoveren?

De innovatie van de muziekindustrie is met MP3 en streaming diensten van buiten gekomen, de innovatie van de taxi sector komt met Uber van buiten. Kan het onderwijs zich zelf innoveren met de inzet van ICT? Eerst moeten we kijken wat er met innovatie wordt bedoeld. In de kern gaat het bij innovatie om iets […]

Internet en onderwijs: een gelukkige combinatie?

Steeds meer activiteiten vragen om het gebruik van digitale technologie en veel van die technologie veronderstelt verbinding met het Internet. Always-on is de standaard geworden. Voor de jonge generatie is technologie als lucht: het is er gewoon. Voor het onderwijs betekent dat: het Internet maakt deel uit van het onderwijs, of je nu wilt of […]

De technologische trends voor het onderwijs in 2015

De jaarwisseling is de tijd voor lijstjes: het beste van 2014 en voorspellingen voor 2015. Het is interessant eens te kijken naar de voorspelde technologische trends voor het onderwijs in 2015. Kijkend naar die lijstjes duizelt het je al snel: veel verschillende termen, indelingen en inschattingen. Daarom volgt hier een handzame, bewerkte samenvatting. De lijst […]

Techniek zonder pedagogiek is gedoemd te mislukken

De belofte dat technologie het onderwijs gaat veranderen lijkt altijd op zo’n 5 jaar in de toekomst te blijven hangen. Waarom is dat zo en waarom zou dat binnenkort anders zijn? De Canadese onderwijsvernieuwer en wetenschapper Michael Fullan heeft hierop een duidelijke visie. Om te beginnen: waarom zou het onderwijs moeten veranderen? Fullan’s eigen drijfveer […]

IT in de klas: ‘meer dan alleen het aanzetten van de apparatuur’

Wanneer het voornemen bestaat om IT toe te passen in de klas, is de eerste vraag die opkomt: waar te beginnen? Het SAMR model is een hulpmiddel dat docenten kunnen gebruiken bij deze vraag. Het is een model zonder uitgebreide stappenplannen of grote schema’s. Het biedt steun bij het bepalen van het juiste instapniveau voor […]

Onderwijs loopt voorop in zien belang van digitale transformatie

Veel organisaties streven naar digitale transformatie, maar hoe staat het met hun actuele digitale volwassenheid? Zijn organisaties klaar om de omslag te maken naar een vergaande toepassing van digitale technologieën? Die vragen waren de basis voor een gesponsorde studie, uitgevoerd in juli van dit jaar. Aan meer dan 1.200 beslissers uit verschillende economische sectoren in […]