AVG? Maak het niet te moeilijk!

De strategie is bepaald, de organisatie heeft input geleverd, de juiste ICT-middelen zijn aangekocht en ingesteld en de dagelijkse gang van zaken is weer opgepakt. Een geslaagd project! Of toch niet? In veel projecten wordt vergeten dat juist de adoptie en optimalisatie van deze ICT-middelen zo belangrijk is, ook als het gaat om de informatiebeveiliging en privacy van gebruikers.

Zo hebben veel van de systemen die in de dagelijkse praktijk gebruikt worden inmiddels opties om veilig gegevens te delen, toestemming bij gebruikers uit te vragen en autorisaties secuur uit te delen. Toch zien wij dat deze opties weinig gebruikt worden, terwijl er daarnaast vaak omslachtige procedures worden opgezet om toch te kunnen voldoen aan de AVG-wetgeving. Het zorgt ervoor dat gebruikers het voldoen aan deze wetgeving zien als een hoop onnodig gedoe.

Dit terwijl het optimaal gebruik maken van de al beschikbare software er juist voor kan zorgen dat zelfs bestaande processen minder tijd kosten en gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden. Om op de hoogte te blijven van alle opties die de in gebruik genomen software biedt, is het benoemen van functioneel beheerders en een goede regie op IT onmisbaar. Niet alleen zorgt dit voor een goede relatie met leveranciers, maar ook voor gebruikers is het duidelijk waar zij terecht kunnen met vragen over de opties die software hun biedt.

Een functioneel beheerder is op de hoogte van de verschillende opties die de software biedt en neemt nieuwe functies door om in te schatten of deze een toegevoegde waarde zijn voor de organisatie. Wanneer gebruikers op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden of opties, vragen zij de functioneel beheerders om advies en wanneer dit al mogelijk is binnen de huidige software worden de betreffende opties door de functioneel beheerder toegevoegd.

Ook op het gebied van informatiebeveiliging en privacy voegen leveranciers regelmatig nieuwe opties toe. Het op de hoogte blijven en in overweging nemen van deze opties zorgt ervoor dat je als organisatie (gemakkelijker) aantoonbaar kunt maken dat er structureel wordt nagedacht over het verbeteren van de informatiebeveiliging en daarmee de privacy van gebruikers.

Helpt uw software er al aan mee dat uw organisatie voldoet aan de AVG?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *