#Keuzestress: ‘Volledig web based werken: kan dat?’

Volledig web based werken wil zeggen: ‘zonder iedereen gebruik te laten maken van een kostbare cloud desktop’. Afgelopen jaar is DeBasisFluvius, een stichting voor primair onderwijs in Arnhem, de uitdaging aangegaan en heeft gekeken hoe ver men kon komen.

Aanleiding

Belangrijkste aanleiding om vorm te geven aan een volledig webbased digitale leer- en werkomgeving (DLWO) voor medewerkers en leerlingen was dat men meer flexibiliteit wilde. In die zin dat men daadwerkelijk invulling wilde geven aan het tijd-, plaats en apparaat-onafhankelijk werken. Waarbij de achterliggende gedachte bij het laatste was dat men zeker voor leerlingen gebruik wilde gaan maken van chromebooks.

Doelstellingen webbased DLWO

Daar waar de nieuw te vormen DLWO webbased moest zijn om het tijd-, plaats- en apparaat-onafhankelijk werken mogelijk te maken, moest de nieuwe DLWO echter ook een bijdrage leveren aan een aantal andere doelstellingen, te weten: een impuls geven aan gedifferentieerd leren en samenwerking/kennisdeling bevorderen.

Microsoft en/of Google

Op basis van deze doelstellingen is de bestaande DLWO softwarematig in die zin aangepast dat een primaire user interface in de vorm van de Aerobe DLWO is toegevoegd en dat Google for Education op alle scholen en het shared service center is geïmplementeerd. Waarbij een belangrijke driver om te kiezen voor Google for Education was dat Google Classroom hier onderdeel van uit maakt. Men ziet dit als een belangrijk potentieel hulpmiddel om het gedifferentieerd leren vorm te geven.

Cito/OVM-web

Cito/OVM-web is gevirtualiseerd en wordt aangeboden via clouddesktops van Amazon die alleen worden gehuurd wanneer ze nodig zijn (in de toetsperiode). Op het gebied van de educatieve toepassingen is verder niet veel veranderd. Deze waren bijna zonder uitzondering al webbased. Dit ook gold voor de administratieve systemen. Enige uitzondering op dat vlak is Afas Profit. Dit werkt weliswaar via een remote desktop, maar de verwerking van exports uit AFAS vraagt om Excel.

Vandaar dat we er op uit zijn gekomen dat de medewerkers op het stafbureau met administratieve taken allemaal nog met een Windows laptop werken. Op scholen is nog een beperkt aantal Windows-laptops met daarop MS Office aanwezig. O.a. om documenten te kunnen verwerken van externe instanties. Deze worden vaak in Word-formaat aangeleverd. De conversie van deze documenten naar Google docs en vice versa gaat nog niet altijd goed.

Voor het overige is het zo dat alle leerlingen en medewerkers nu met een chromebook werken.

We’ve come a long way ..

We zijn dus in een jaar tijd heel ver gekomen. Maar we zijn er nog niet helemaal. Er moeten nog diverse optimalisatieslagen worden gemaakt. We ontkomen op dit moment nog niet aan het periodiek gebruik van cloud desktops (die worden gehuurd bij Amazon op het moment dat ze nodig zijn).

Bij het maken van de optimalisatieslagen kijken we ook naar andere onderwijsinstellingen, die inmiddels wel volledig webbased werken.

Het kan dus blijkbaar wel …

#Keuzestress : ‘Wordt het Microsoft en/of Google of …?’

Expanding Visions organiseert in maart in samenwerking met Openbaar Onderwijs Goeree-Overflakkee, DeBasisFluvius, OMO SG Tongerlo en het Twents Carmel College een 4-tal mini-seminars. De sprekers zijn ervaringsdeskundigen uit het onderwijs en collega’s van Expanding Visions die aan de wieg van deze vraagstukken hebben gestaan.

  • PO/SO woensdag 13 maart Gilze, lees hier verder.
  • PO/SO woensdag 20 maart in Arnhem, lees hier verder.
  • VO/MBO donderdag 14 maart in Roosendaal, lees hier verder.
  • VO/MBO donderdag 21 maart in Oldenzaal, lees hier verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *