Van visie naar realisatie met een Bestemmingsplan IT

Bestemmingsplan IT

Onze clienten vragen nog regelmatig om voor hen de ‘stip op de horizon’ te beschrijven. Of om een ‘blauwdruk’ voor de toekomst te maken. In het huidige tijdsbeeld is dit echter niet meer realistisch. Ontwikkelingen gaan steeds sneller waardoor de blauwdruk al verouderd is voordat de figuurlijke inkt droog is. Kunnen we dan helemaal niets doen en moeten we gewoon afwachten wat de toekomst ons brengt? Een Bestemmingsplan IT helpt u vooruit.

Onderwijs meer aan het stuur

Afwachten is niet verstandig want dan zit u als organisatie niet meer aan het stuur. De ‘stip op de horizon’ is niet meer te beschrijven, echter de ‘horizon’ wel. Een goed hulpmiddel hiervoor is een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan van de overheid is een beleidsdocument waarin voor een gebied de ruimtelijk ordening bepaald wordt. Hierin staan kader stellende principes voor bebouwing, horeca, recreatie, landbouw etc. Ook worden er hierin architecturale kaders bepaald. Projecten worden vooraf getoetst aan de kaders van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is hierbij bindend voor overheid en burgers. Dit concept gebruiken wij in de praktijk voor het richten van IT. We noemen dit een ‘Bestemmingsplan IT’.

Bestemmingsplan IT

Een bestemmingsplan IT zetten wij in het onderwijs op dezelfde wijze in als een gemeente. Hierbij komen de volgende thema’s aan bod:

  • Ambitie voor het leren met IT en IT ter ondersteuning van de bedrijfsvoering.
  • Sourcingstrategie.
  • Leverancierstrategie.
  • Aanpak voor informatiemanagement.
  • Organisatorische inrichting van de IT-organisatie.
  • Kaders voor samenwerking. (Wat doen we op schoolniveau en wat doen we samen).
  • Architectuurprincipes voor een digitale leer en werkomgeving (DLWO).
  • Aanpak voor de AVG.
  • Projectenlijst en planning
  • Meerjarenbegroting.

Governance-model

Het Bestemmingsplan IT wordt gevoed door het strategisch beleidsplan, de visie op leren met IT en de technische architectuur van de organisatie. Hiermee worden initiatieven voor projecten en/of programma’s voor een go/no go door de stakeholders getoetst aan de kaders van het Bestemmingsplan. Hierdoor krijgt de organisatie richting en een besturingsmechanisme om naar de toekomst te bewegen. Een Bestemmingsplan IT is daarom een pragmatisch hulpmiddel om de IT-Governance in de organisatie te concretiseren. Bovendien is het een aanjager voor energie en beweging om van visie naar realisatie te komen.

Uitnodiging mini-seminar ‘Van visie naar resultaat met een Bestemmingsplan IT’

Denkt u al na over de plannen voor IT voor volgend schooljaar? Binnenkort organiseren wij twee mini-seminars over het Bestemmingsplan IT, Eén voor het PO en één voor het VO.  Met medewerking van gastsprekers uit het onderwijs. Klik hier voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *