Durf te kiezen en voorkom een informatiecrisis

Het gebruik van IT bij leerlingen neemt snel toe. Mede dankzij BYOD en CYOD regelingen neemt het aantal beschikbare devices per leerling neemt gestaag toe. Ook zien we steeds vaker zien we dat alle medewerkers van een school worden uitgerust met een persoonlijk device. Waardoor dit ten koste gaat van de desktop computer die aan het digibord gekoppeld zit of hier deel vanuit maakt. Met deze devices wordt steeds vaker digitaal les gegeven. Het ‘leren met IT’ zit in de lift. Prachtige ontwikkelingen. De vraag is echter waar we als school alle werkstukken en data van leerlingen gaan opslaan. En vooral, hoe makkelijk kunnen e.e.a. terugvinden. Staan we voor een informatiecrisis en is een DLWO de oplossing?

 

Wordt het een ELO of..?

De toename van het aantal devices genereert nieuwe vraagstukken. Gaan we werken met en gegevens opslaan in een ELO of gaan we we de ELO-functie van het leerling administratie systeem gebruiken? Wordt het dan Sharepoint, Google Sites, Moodle, Magister, ParnasSys, SOM of It’s Learning. Of slaan we gegevens plat op in OneDrive, Google (Team) Drive, Dropbox of gebruiken we nog het conventionele filesysteem (bijvoorbeeld L-schijf:). In de praktijk zien we scholen worstelen met het kiezen van richting. De ondernemende leerkrachten en docenten gaan niet bij de pakken neerzitten. Zij kiezen voor een systeem en een werkwijze, experimenteren, vinden hun weg en gaan hiermee voortvarend aan de slag met hun groep of vak. Helaas worden experimenten niet of slecht gecoördineerd. Voor een experiment is dit niet noodzakelijk… of toch wel? Het kan zo maar zijn dat er binnen één school verschillende experimenten met verschillende systemen lopen.

De leerling is de dupe

Als er binnen een school verschillende (opslag)systemen, al dan niet experimenteel, in de les ingezet worden dan zijn vooral de leerlingen hier de dupe van. Dit is met name in het VO een vraagstuk omdat er vak-georienteerd gewerkt wordt. Waar sla ik als leerling mijn bestanden op voor dit vak en waar vind ik ook alweer mijn bestanden terug en waar heeft de docent het opgeslagen? In welke agenda moet ik kijken en welke is het meest up-to-date? Hoe houd ik overzicht op mijn portfolio?

De digitale leer- en werkomgeving

De container waar we naar op zoek zijn noemen we de digitale leer- en werkomgeving (DLWO). Een duidelijk samenstelsel van (opslag)systemen zou ideaal zijn. Alleen kan ik geen DLWO uit de markt halen. Met het tempo waarin de huidige platformen zich ontwikkelen en in een tijd waar er steeds meer cloud leveranciers opdoemen wordt het steeds onwaarschijnlijker dat er ooit een geïntegreerd systeem zal komen. De werkwijze is om een keuze te maken uit systemen/platformen die het best aansluiten bij uw kennis, ervaring, en kunde. Het maken van de juiste keuzes in deze is niet eenvoudig. Toch is het noodzakelijk om keuzes te maken en deze om te zetten in een transitie en transformatie.. De tijd dringt namelijk. Transities en transformaties kosten tijd (en geld).

Informatiecrisis

Een informatiecrisis ligt op de loer als er geen duidelijke keuzes gemaakt worden. U heeft met veel enthousiasme een BYOD-regeling in het leven geroepen. Ouders schaffen devices aan. De verwachtingen zijn vervolgens bij iedereen hoog gespannen. Een device is slechts een deel van het vraagstuk. Leerlingen, leerkrachten/docenten en ouders verwachten duidelijke lijnen over het gebruik van (opslag)systemen. Geen of verkeerde keuzes maken is niet uit te leggen.

Chaos ontstaat door het gebruik van verschillende systemen voor dezelfde doeleinden. Voorkom een informatiecrisis. Voor alle duidelijkheid: Het ideale opslagmedium bestaat niet, keuzestress wel. Hoog tijd voor een bestemmingsplan IT met daarin een thema’s zoals een duidelijke web-, sourcing- en leverancier-strategie, IT-regiebureau, begroting en tijdspad en ga daarvoor met 100% inzet. Halve oplossingen werken niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *