2018 Wordt het jaar van de digitale leer- en werkomgeving (DLWO)

2018 Jaar vd DLWO - Expanding Visions

In 2013 voorspeldde we dat 2014 het jaar van de digitale leer- en werkomgeving (DLWO) zou worden. Deze voorspelling is toen niet uitgekomen. Voorspellen is nu eenmaal geen exacte wetenschap. Nu voorspellen we dat 2018 het jaar van de DLWO gaat worden. De tijd is rijp. Een aantal zaken komen nu bij elkaar. We geloven er heilig in en hier is waarom.

  1. Webbased onderwijs applicaties breken eindelijk door. Een DLWO die zowel lokale als webbased applicaties ondersteund is complex en binnenkort niet meer nodig. Dit baant een pad voor een webbased DLWO.
  2. Het onderwijs werkt met verschillende platformen. Daar waar je voorheen kon standaardiseren op één onderliggend platform is nu een hybride platform standaard aan het worden. Met de inzet van één platform beperk je jezelf ernstig. Er is geen een platform wat het onderwijs voor alle functionaliteit tegen een betaalbare prijs kan bedienen. We zien in de praktijk dan ook een mix van Microsoft, Google, Apple en applicatiespecifieke platformen het onderwijs binnenkomen. Laptops, Surfaces, iPads, MacBooks, smartphones, Chromebooks, waarschijnlijk heeft u minimaal 3 soorten in huis. De toegang vanuit deze devices tot deze platformen en onderwijssystemen moet eenduidig zijn. Dit maakt integratie noodzakelijk, zowel visueel als voor gegevens. Het eerste is haalbaar, het tweede is een stuk lastiger.
  3. Het aantal devices per leerling neemt razendsnel toe. In 2017 zijn de Chromebooks echt doorgebroken ten koste van de groei van laptops en het afbouwen van desktops. Bring-Your-Own-Device (BYOD) wordt met name in het VO steeds vaker ingezet.Deze trend zal zich in 2018 verder doorzetten. Prutsen met vele login’s en idem wachtwoorden is gebruikersonvriendelijk, onveilig en gaat ten koste van kostbare lestijd. Door de handhaving van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) wordt het onderwijs bij wet verplicht om veiligheid en privacy te regelen. Een DLWO met een veilige single sign-on voorziening gaat hierbij helpen.

2018 gaat een mooi jaar worden voor de DLWO. Het heeft langer geduurd dan we dachten maar de puzzelstukjes beginnen nu echt op de juiste plaats te vallen.

Definitie van SURF voor een DLWO (digitale leer- en werkomgeving)

SURF beschrijft de DLWO in haar werkboek ‘Visie op de digitale leer- en werkomgeving” als volgt:

De digitale leer- en werkomgeving (DLWO) is het geheel van systemen dat het leerlingen, studenten, onderzoekers, medewerkers en gasten van (hoger)onderwijsinstellingen mogelijk maakt om hun activiteiten uit te voeren. In deze definitie maakt eigenlijk het gehele IT-landschap van een instelling deel uit van de DLWO. In de praktijk wordt de term DLWO vooral gebruikt als er vanuit de behoeften van de primaire gebruikers (leerlingen, studenten, docenten, onderzoekers) naar dat IT-landschap wordt gekeken.

Ik ben van mening dat deze definitie niet alleen voor het hoger onderwijs geldt maar ook voor het PO/VO/SO en MBO. Om deze reden heb ik hogeronderwijsinstellingen tussen haakje geplaatst en leerlingen aan de doelgroep toegevoegd. De werkomgeving van onderzoekers en ondersteunend personeel maakt deel uit van de DLWO. De digitale versie van dit werkboek is te vinden op www.surf.nl/werkboekdlwo.

De digitale leeromgeving (DLO)

De DLO is de digitale leeromgeving: het geheel van systemen of applicaties dat het onderwijs en het leren ondersteunt.

Learning management systeem (LMS/ELO)

LMS (learning management systeem) Bij veel instellingen is de term ELO (elektronische leeromgeving of e-learningomgeving) in gebruik. Deze term wordt echter zowel gebruikt om te verwijzen naar één applicatie als naar het geheel van applicaties voor het onderwijs. SURF stelt daarom voor om in het geval van de applicatie de internationaal bekende term LMS (learningmanagementsysteem) te gebruiken. De definitie van een LMS is een systeem dat studenten ondersteunt bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs. Voor het geheel aan applicaties geeft SURF de voorkeur aan de term DLO als subset van de DLWO.

Model voor de DLWO

In het onderstaande model van de DLWO worden vier onderdelen onderscheiden die essentieel zijn in de DLWO. Het model is onderdeel van de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA). Het geeft inzicht in de functies van de DLWO op het niveau van de ICT-architectuur. Een uitwerking van het model is te vinden in het digitale werkboek.

 

Model voor de digitale leer- en werkomgeving
Model voor de DLWO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *