Blockchain? Nog maar even niet.

Blockchain in het onderwijs

Ook in het onderwijs heeft men de mond vol over het toepassen van blockchain technologie. Een van de bekendste verschijningsvormen van blockchain is de crypto munt bitcoin. De onderliggende technologie kan echter voor een groot aantal toepassingen worden gebruikt. Maar wat is blockchain nu eigenlijk?

Wat is blockchain?

Wikipedia leert ons het volgende: “Een blockchain (soms in het Nederlands vertaald als blokketen) is een gestaag groeiende keten van data-elementen, blokken (blocks) genoemd. De blockchain wordt in een gedistribueerde database door veel nodes bijgehouden, en het systeem is zodanig dat het gehard is tegen manipulatie en vervalsing. Zelfs de beheerder van nodes kan deze gegevens niet vervalsen. Binnen dit systeem vindt er gegevensuitwisseling en verificatie tussen de nodes plaats. Dit gebeurt door middel van een consensus. Met een blockchain kan ervoor worden gezorgd dat een derde partij niet nodig is om de betrouwbaarheid van een transactie te waarborgen.”

Dit klinkt goed en kan ook in het onderwijs een zinvolle toepassing worden. Denk aan het vastleggen en uitwisselen van informatie van bijvoorbeeld diploma’s of certificaten. Of het realiseren van een veilige informatie-uitwisseling met ouders. Sterker nog, ik denk dat deze technologie voor een enorme revolutie gaat zorgen. Toch is enige kanttekening op zijn plaats. Het aantal zinvolle toepassingen is nog beperkt en de technologie heeft alles in zich een enorme hype te worden (of is het eigenlijk al). Gartner annalist Rajesh Kandaswamy heeft hier al meerdere keren voor gewaarschuwd. Zijn boodschap: het is geen magische pil die alles oplost.

Gebrek aan kwaliteit

Nu zijn er ongetwijfeld, ook in het onderwijs, mensen die vinden dat we deze nieuwe technologie wel direct moeten gaan inzetten. En dat het een kwestie van tijd is dat de zinvolle toepassingen over elkaar buitelen. Maar dan nog vind ik de inzet ervan voor de meeste onderwijsinstellingen nog weinig opportuun. Dat heeft vooral te maken met het gebrek aan kwaliteit van de IT omgeving in het algemeen. Op het vlak van toepassen van IT, informatieveiligheid of het organiseren van IT is nog een wereld te winnen binnen het onderwijs. Zeker het organiseren staat nog in de kinderschoenen. Je kan blockchain wel in gaan zetten om een onderdeel van de IT veiliger te maken maar als de informatiebeveiliging en de achterliggende processen binnen de organisatie aan alle kanten rammelen heeft het niet zoveel zin. Dan wordt het toch een beetje ‘window dressing’.

Organiseren van IT

Het organiseren van IT en het verlengde daarvan het voeren van regie op IT is nog altijd het stiefkind van de IT omgeving, zeker binnen het onderwijs. En dat terwijl het zo belangrijk is. Tegelijkertijd is het ook moeilijk. Regie voeren is complex en erg sexy is het niet. Het is veel makkelijker (en leuker) om met ‘innovatieve’ ontwikkelingen als blockchain aan te gang te gaan. Maar in het kader van nieuwe technologieën is het juist een voorwaarde dat je strak aan het stuur blijft zitten. Juist nu deze ontwikkelingen steeds meer in de keten plaatsvinden is regievoering dan ook de belangrijkste voorwaarde voor succes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *