Het toepassen van IT moet je organiseren

Toepassen van IT

Dat IT in het onderwijs een steeds belangrijkere plek krijgt is vooral te zien aan het aantal apparaten wat de scholen wordt binnen gesjouwd. Op zich is dat prima, zonder spullen wordt het sowieso niets. Maar met het effectief en zinvol gebruik van IT in het onderwijs heeft dat aantal niet zoveel te maken. Succesvol toepassen van IT in de klas moet je vooral doen: je moet het goed organiseren.

Het gaat niet om het middel

Natuurlijk snapt iedereen wel dat alleen het inzetten van iPads of Chromebooks niet echt leidt tot een beter gebruik van IT in de klas. De rol van ICT-coördinator, i-coach of digicoach (‘what’s in name’) wordt daarom de afgelopen jaren steeds vaker ingezet. Daarnaast wordt, zeker bij grotere onderwijsorganisaties, het belang van informatiemanagement en functioneel beheer gezien. Maar dat betekent niet dat het toepassen van IT ineens vlekkeloos verloopt. Verre van dat zelfs. Hoe komt dat toch?

Volstaan taakuren?

Met het alleen benoemen van rollen ben je er natuurlijk niet. Toch lijkt het in de praktijk dat het bij ‘benoemen’ blijft en niet veel meer dan dat. De rol van i-coach wordt vaak vervuld door een docent waarbij de IT activiteiten in de taakuren worden ondergebracht. In die taakuren zitten echter met enige regelmaat nog veel meer activiteiten. Sowieso stellen die uren in aantal niet zoveel voor. Recent hoorde ik een bestuurder zeggen dat hij een enthousiaste i-coach had die ook veel ‘IT werk’ buiten de taakuren om deed. Hij vond dat wel prima en had het stiekem al tot de norm verheven: doe het maar in je eigen tijd. En dat is dus een volstrekte kansloze benadering.

Informatiemanager

Willen we IT succesvol toepassen dan moet er ruimte worden gemaakt om IT serieus te organiseren. Dat betekent dus dat rollen ook daadwerkelijk moeten worden ingevuld met voldoende formatie. Wellicht dat sommige rollen zelfs beter een functie kunnen worden. Daarnaast dient er ook meer aandacht te komen voor de ‘strategische rol’. Waar de i-coach inmiddels op operationeel niveau een bekend begrip is geworden ontbreekt deze rol op strategisch niveau. Als een onderwijsinstelling al een informatiemanager heeft dan is dit een staffunctie. Vaak wordt er een IT-stuurgroep geformeerd om belangrijke besluiten te nemen. De leden van de stuurgroep hebben echter in de regel weinig verstand van IT waarop men naar de informatiemanager gaat staren. Die zal het wel weten. Maar zo werkt het natuurlijk niet.

Het toepassen van IT

In de gezondheidszorg zien we de opkomst van de chief medical information officer. Dit is een arts die ook (veel) verstand van IT heeft en als sparringpartner dient voor de IT-organisatie. Hij of zij heeft daarbij altijd nut en noodzaak voor het primaire proces in het vizier. Want daar gaat het om, ook in het onderwijs. De vraag wat nieuwe IT ontwikkelingen nu eigenlijk bijdragen aan het onderwijs dient continue te worden gesteld.

Bij EV geloven we niet in een eenduidige ‘one-size-fits-all’ aanpak met betrekking tot het organiseren van IT. Welke rollen en de mate waarin deze worden ingevuld is situationeel afhankelijk waarbij meerdere factoren een rol spelen. Van ambitie tot kennis en vaardigheden. Maar het begint bij het besef dat de organisatie van IT de belangrijkste voorwaarde is voor het succesvol toepassen in de klas. Aan de slag dus!

Nb. 13 en 14 december organiseert Expanding Visions 2 mini-seminars ‘De digitale leeromgeving in de praktijk’  m.m.v. Google Nederland, Onderwijs Primair, The Rent Company en Aerobe DLO. Klik hier voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *