Charles Darwin: Waarom flexibiliteit voor standaardisatie gaat

Charles Darwin

Standaardisatie op Microsoft, Google, Apple of Amazon?

Vanuit een rationeel oogpunt lijkt het logisch om voor één softwareleverancier te gaan. Standaardisatie dus. Een geïntegreerde oplossing klinkt aantrekkelijk. Producten sluiten dan mooi op elkaar aan. In theorie althans. In de praktijk valt dit nog wel eens tegen. De grote softwarebedrijven kopen andere bedrijven met innovatieve concepten op om zich snel aan te passen aan de markt. De oplossingen moeten dan geïntegreerd worden in de bestaande portfolio’s. Iets wat de nodige tijd en inspanning vereist. En simpelweg, kun je wel overal goed in zijn als leverancier?

Wet van de remmende voorsprong

Belangrijker is de vraag of het complete portfolio (nog) wel goed bij uw vraag aansluit. Hoe breder het portfolio des te lager deze waarschijnlijkheid wordt. Ofwel ‘de wet van de remmende voorsprong’. Hoe groter het marktaandeel en hoe breder het portfolio, hoe lastiger het wordt om ontwikkelingen snel te volgen. Is het niet beter om voor elke benodigde functionaliteit de beste oplossing te kiezen?

Ontwikkelingen gaan steeds sneller

Wat betekent dit voor u? Volgt u voor 100% één bepaald concept of kiest u voor de beste oplossingen uit de markt en accepteert u dat u te maken krijgt met meerdere leveranciers en mogelijke integratievraagstukken? Standaardiseren op één concept heeft als nadeel dat u zich verbindt aan het lot van deze leverancier. Aan de andere kant rijst de vraag of u wel voldoende kennis op kunt bouwen van meerdere concepten. Kan uw IT-afdeling dat aan? De praktijk leert dat IT’ers liever niet switchen van technologie. Dit betekent voor hen dat ze meestal opnieuw moeten beginnen. Iets wat niet iedereen gegeven is. Omschakelen van Microsoft naar Google of andersom? Of van Microsoft naar Apple? En wat vinden de eindgebruikers daarvan?

Verregaande standaardisatie, een utopie?

Op één paard wedden wordt steeds risicovoller. Vandaag is Microsoft groot en morgen klopt Google of Apple aan de de deur met beter passende oplossingen. Misschien besluit Amazon wel om zich op uw branche te storten. Of er is een niche-speler die een fantastische oplossing heeft. In de praktijk zien we dat deze ontwikkelingen niet te remmen zijn. Innovatie komt binnen via de eindgebruikers en niet via de IT afdeling. Bij de eindgebruiker komen de nieuwe concepten binnen die functioneel goed passen zonder op de technische architectuur te letten.

Standaardisatie of flexibiliteit?

De IT afdeling is hierover niet meer in control en moet zich aanpassen aan de eindgebruikers. Standaardisatie op één platform en investeren in diepgaande technische productkennis is daarom steeds minder zinvol. Dit leidt slechts tot minder flexibiliteit. Morgen heeft u misschien compleet andere kennis nodig.

Betekenis voor de IT afdeling

Wat betekent dit voor de personele bezetting en de competenties van uw IT afdeling? Specialistische kennis zal om deze reden steeds vaker uitbesteedt worden. De focus wordt verlegd naar het optimaal toepassen van de oplossing. Dit is een taak van functioneel beheer. Het adequaat voeren van regie over externe specialisten en het goed inrichten van functioneel beheer wordt steeds belangrijker. Alleen dan bent u flexibel genoeg om de ontwikkelingen te volgen. Charles Darwin voorspelde het al.

 

Nb. 13 en 14 december organiseert Expanding Visions 2 mini-seminars ‘De digitale leeromgeving in de praktijk’  m.m.v. Google Nederland, Onderwijs Primair, The Rent Company en Aerobe DLO. Klik hier voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *