Eindtoets 2018: digitaal of op papier?

Digitale eindtoets 2018 - Expanding Visions

Afgelopen maandag bezocht ik in Ede één van de regionale bijenkomsten die het College voor Toetsen en Examens (CvTE).  Deze zijn georganiseerd om iedereen te informeren over de wijzigingen die met ingang van 2018 worden doorgevoerd met betrekking tot de centrale eindtoets. Informatieve bijeenkomsten waarin niet alleen werd ingegaan op de wijzigingen die worden doorgevoerd maar waar bijvoorbeeld ook werd ingegaan op de vraag wat de voor- en nadelen van digitaal toetsen zijn.

Correctie op vorige blog

Voordat ik inga op de praktische punten wil ik eerst terugkomen op de blog die ik op 21 september j.l. ook al over dit onderwerp schreef. Titel van de blog was toen: Cito eindtoets 2018: zowel online als op papier! Ik werd direct op mijn vingers getikt door een attente medewerkster van het CvTE. De Cito Eindtoets bestaat niet. Het gaat om de centrale eindtoets van het College voor Toetsen en Examens. Bij deze rechtgezet.

Praktische punten rond de centrale Eindtoets

Hieronder volgt een opsomming van praktische punten die ik heb genoteerd. Veel van de hieronder vermelde informatie is ook terug te vinden op de site van de CvTE, maar nog niet alles. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen:

 1. Om te beginnen: de toets op papier kent in tegenstelling tot eerdere jaren nog maar 1 niveau. Het onderscheid tussen Basis en Niveau vervalt bij de papieren toets. De digitale toets is adaptief en daardoor wel geschikt voor meerdere niveaus.
 2. Het lijkt zodoende voor de hand liggend om kinderen die in aanmerking komen voor een niveau-toets digitaal te toetsen, maar voor je dit doet moet je misschien eerst de quickscan digitaal toetsen even doorlopen. Op basis daarvan kun je een goede afweging maken of je school überhaubt klaar is voor digitaal toetsen. De quickscan is terug te vinden vinden via deze link.
 3. Het is mogelijk om een deel van de leerlingen de toets op papier te laten maken en een ander deel van de leerlingen de toets digitaal te laten maken. Op de nieuwe portal dien je aan te geven welke leerlingen de toets op papier maken en welke leerlingen de digitale toets Je kunt tot een dag van tevoren wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop een leerling wordt getoetst.
 4. Stel dat je veel leerlingen hebt die voor een niveau-toets in aanmerking komen, moet je dan voor al die leerlingen een device hebben? Het antwoord is: nee. Daar waar voor het afnemen van de toets op papier een vast moment geldt, kan de digitale toets namelijk in een bepaalde periode worden afgenomen. Niet alle leerlingen hoeven de digitale toets dus op hetzelfde moment af te nemen. Iets wat kan omdat de toets adaptief is (en dus niet voor alle leerlingen hetzelfde).
 5. Geadviseerd wordt om met het digitaal toetsen te starten vóórdat het vaste moment voor de toets op papier aanbreekt. Mocht het digitaal toetsen dan niet lukken, dan kun je alsnog over gaan op het toetsen op papier. Ook als je leerlingen aanmeldt voor de digitale toets krijg je namelijk ook een papieren versie voor die leerlingen toegestuurd.
 6. Bovendien adviseert het CvTE om altijd de voorbeeldtoets te maken. Je kunt dan namelijk niet alleen vooraf testen of technisch alles in orde is. Het biedt leerlingen de mogelijkheid om alle digitale hulpmiddelen die zijn ingebouwd uit te proberen en de leerkracht ervaring opdoen met de afnamemonitor (die de leerkracht in staat stelt om de handelingen van de leerlingen tijdens de digitale toets te volgen.
 7. Als je de voorbeeldtoets uitvoert, doe dit dan op een willekeurige schooldag en met het aantal leerlingen dat uiteindelijk de centrale eindtoets moet afnemen. Alleen dan krijg je bijvoorbeeld een goed beeld van de performance van het netwerk etc.
 8. De digitale toets kan worden afgenomen op zowel PC’s, laptops, Android tablets alsook op chromebooks. Dat wil zeggen als deze voldoen aan de inrichtingseisen die daaraan gesteld worden. Deze eisen worden vóór einde november op de themapagina van het CvTE gepubliceerd in de vorm van handleidingen.
 9. Het afnemen van de toets op een iPad is pas mogelijk met ingang van 2019 en ook het afnemen van de toets op een Snappet-tablet is vooralsnog niet mogelijk. Gesprekken hierover zijn nog gaande. Ongeacht de uitkomsten van deze gesprekken kan de eindtoets sowieso niet op de 7″ Snappet-tablets worden afgenomen. Dit formaat wordt te klein geacht om de digitale eindtoets af te nemen.
 10. Welk type device je ook gebruikt, zorg dat je koptelefoons, toetsenborden en muizen hebt voor leerlingen die de digitale toets gaan maken. Check daarnaast tijdig of het geluid van de apparaten aan staat. Als de leerlingen er eenmaal op aan de slag gaan zijn ze “gelocked” en kunnen leerlingen het geluid niet meer zelf aanzetten.
 11. Er is in bijzondere gevallen een mogelijkheid voor het offline afnemen van de digitale toets (bijvoorbeeld als je school in een gebied staat waar geen breedbandige verbindingen beschikbaar zijn en je niet kunt voldoen aan de voorwaarde dat voor iedere leerling 1 Mbps bandbreedte beschikbaar is). Dit moet speciaal worden aangevraagd. Er wordt dan een server in de school geplaatst.

Voor wie meer wil weten

Op de site van het CvTE is uiteraard nog veel meer terug te vinden. Je komt daar via deze link. De komende tijd wordt er steeds meer informatie geplaatst, dus houd het goed in de gaten.

Nb. Heb je al op onze ‘Events’ pagina gekeken voor de mini-seminars Meerjarenbegroting en Digitale Leeromgeving? Klik hier voor het overzicht.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *