Onderwijsseminar: Meerjarenbegroting IT, meer met minder

Meerjarenbegroting IT

In het verleden hebben wij bij veel onderwijsinstellingen IT-projecten gezien waar de stekker werd uitgetrokken. Veelal was de reden die men aangaf dat er teveel geld werd uitgegeven. De echte reden was dat men het zicht was verloren op waar het geld nu eigenlijk heen ging en wat de beoogde opbrengst was. Het leek wel een bodemloze put. Als je wilt sturen op verandering met IT dan is een goed inzicht in de kosten en een meerjarenbegroting essentieel. Niet alleen voor het project maar zeker ook voor de lange termijn.

Ook voor IT in het onderwijs geldt dat de noodzakelijke uitgaven vooral bij het onderwijs zelf terecht dienen te komen. Dat lijkt een dooddoener maar dat is het zeker niet. Zeker in het onderwijs wordt er nog veel te veel geld uitgegeven aan het ‘beheer’ van de IT. Technologische ontwikkelingen hebben echter mogelijk gemaakt dat traditioneel systeembeheer sterk kan worden verminderd zodat er uiteindelijk meer geld naar het toepassen van IT kan. Dat klinkt lekker makkelijk, toch? Morgen meteen mee beginnen.

Van beheer naar regie op IT

De realiteit is dat het ombuigen van beheer van IT naar regie op IT een complex proces is. Niet alleen organisatorisch maar ook technisch. Bovenal vergt het financiële investeringen. En juist daar gaat het in projecten vaak fout. Doordat niet helder is waar die investeringen (zeker ook in financiële zin) toe leiden ontstaat al gauw het beeld dat het project vooral heel veel geld kost. Maar men heeft geen idee wat het oplevert.

Om inzicht te krijgen in alle financiële aspecten van de IT hebben wij een model voor een meerjarenbegroting ontwikkeld, specifiek toegespitst op het onderwijs. Het bijzondere aan dit model is dat wij de IT binnen een onderwijsinstelling thematisch benaderen. In plaats van bijvoorbeeld alleen de kosten van een PC maken we vooral het doel van dat apparaat inzichtelijk. En dat geldt ook voor de infrastructuur, het beheer of de ondersteuning in de klas. Hierdoor kunnen we per thema laten zien wat het effect is van de beoogde verandering in financiële zin. Zo krijgen we inzicht op het effect van investeringen en bovenal de exploitatie. Als een investering nu leidt tot een lagere exploitatielast over twee jaar dan is men in de regel eerder bereid om die investering te doen.

Onderwijsseminar ‘Thematische meerjarenbegroting’

Ik nodig u van harte uit om deel te nemen aan ons seminar op 22 november a.s. via deze link.

Samen met mijn collega René van der Burg zal ik u dan verder meenemen in dit boeiende onderwerp. Zodat ook u beter kunt sturen op IT en er voor kunt zorgen dat het vooral terecht komt op de plek waar het hoort: het onderwijs.

Klik hier voor het programma

Reserveer bijtijds, er zijn slechts 30 plaatsen beschikbaar.

Klik hier voor onze eventagenda met meer onderwijsseminars.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *