Niet weten is niet erg

Iedereen kan een smartphone bedienen. Met een druk op de knop komt de hele digitale wereld bij u binnen. IT lijkt zo simpel maar is het natuurlijk niet. Binnen het onderwijs is er gelukkig steeds meer besef dat IT juist heel complex is. Maar hoe zorg je er nu voor dat IT goed en veilig binnen uw school wordt gebruikt zonder dat u daar zelf (diepgaande) kennis over heeft?

Recent spraken wij met een directeur van een school over beveiliging en privacy. Dat was volgens hem allemaal uitstekend geregeld. En dat allemaal dankzij de IT’er die echt alles wist. Uit nader onderzoek bleek dat het juist helemaal niet zo goed gesteld was met de beveiliging en privacy. Bij nader inzien bleek deze IT’er aan het Peter R. de Vries syndroom te lijden. Dat zijn mensen die schijnbaar overal verstand van hebben. En de directeur had onvoldoende kennis om echt goed door te vragen.

Zonder gekheid, dit is gelukkig wel de uitzondering. Het kennisniveau van IT’ers binnen het onderwijs gaat steeds verder omhoog. Als scholen eenmaal beseffen dat IT echt belangrijk is dan zal men vanzelfsprekend ook gaan investeren in opleidingen en trainingen. Helaas zien wij bij teveel onderwijsinstellingen nog altijd dat bijvoorbeeld systeembeheerders jaren lang geen enkele training volgen. En dat terwijl de ontwikkelingen razendsnel gaan. IT raakt ook steeds meer aspecten. Zo is het borgen van de privacy binnen het onderwijs niet zozeer een technologisch maar veel meer een juridisch en beleidsmatig vraagstuk. Een IT’er die stelt van al deze aspecten verstand te hebben dient u direct te wantrouwen.

Het gaat natuurlijk niet alleen om kennis. In een project bleek dat het kennisniveau van de desbetreffende IT afdeling buitengewoon hoog was. Maar wat ook opviel was dat juist deze mensen zich bewust waren van de aspecten waar ze minder verstand van hadden en daar ook maatregelen op hadden genomen. Zelfreflectie en openstaan voor kennis van anderen is minimaal net zo belangrijk als de kennis zelf. Iets niet weten is niet erg.

Tijdens het WK atletiek deze zomer werd tijdens de TV uitzendingen door de NPO Gregory Sedoc ingezet als deskundige. Sedoc is als voormalig topatleet niet alleen inhoudelijk zeer deskundig, hij wist het ook bijzonder goed te vertellen. Door mij als kijker naar de juiste dingen te laten kijken ging er een wereld voor mij open. De media waren dan ook unaniem enthousiast. Of hij niet in plaats van Peter R. de Vries kon plaatsnemen in talkshows. Het zou een verademing zijn. In een bijzonder geestige column in de Volkskrant werd er echter gesteld dat er één probleem was. Als je aan Gregory Sedoc iets vroeg over een onderwerp waar hij geen verstand van had dan antwoordde hij: “dat weet ik niet”. Ik hoop dat uw IT’ers dat ook met enige regelmaat tegen u zeggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *