Cito eindtoets 2018: zowel online als op papier!

Afgelopen week werd ik op een aantal scholen aangesproken over verontruste leerkrachten en directeuren. Uit een brief van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) hadden zij afgeleid dat de Cito eindtoets met ingang van 2018 verplicht digitaal afgenomen moet worden. Hetgeen op diverse scholen de nodige impact zou kunnen hebben in termen van aan te schaffen apparatuur etc. Gelukkig berust e.e.a. op een misverstand.

De feiten

Wat er verandert is dat de digitale versie van de Cito-eindtoets met ingang van 2018 online kan worden afgenomen en bovendien adaptief is. Ook ten aanzien van de papieren versie van de eindtoets zijn wijzigingen doorgevoerd, maar deze blijft dus ook gewoon bestaan.

Wél is het zo dat leerlingen die de Centrale Eindtoets moeten inhalen omdat zij deze tijdens het reguliere afname moment (gedeeltelijk) niet hebben kunnen maken deze altijd digitaal moeten inhalen.

Scholen die met de Cito eindtoets werken moeten (ook als zij de eindtoets op papier afnemen) binnenkort een account aanmaken op de nieuwe portal Centrale Eindtoets. Via de portal kunnen (lees: moeten) leerlingen worden ingeschreven voor zowel de papieren als de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Vanaf 11 september kan via de website van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) een account worden aangevraagd.

Wil je meer informatie dan kun je e.e.a. terug vinden via deze link of je inschrijven voor één van de regionale bijeenkomsten die de CvTE de komende maanden organiseert.

Eerste slag gewonnen maar de oorlog nog niet

Met het online gaan van de Eindtoets 2018 wordt door Cito een eerste stap gezet naar webbased werken. Een ontwikkeling die door veel scholen gewenst wordt omdat het feit dat de Cito eindtoets nog om lokale installatie van software vroeg een belemmering was om bijvoorbeeld met Chromebooks te gaan werken. Dat wil zeggen: voor die scholen die niet de overstap wilden maken voor de alternatieven IEP en Route 8.

Maar we zijn er wat dat betreft nog niet: alle tussentijdse toetsen van Cito en het LOVS – waarin de resultaten van toetsen kunnen worden vastgelegd en geanalyseerd – zijn namelijk nog niet webbased. A-vision en Bureau ICE, de ontwikkelaars van respectievelijk Route 8 en IEP, leveren nog geen alternatief voor deze laatstgenoemde toepassingen. Er blijft zodoende nog iets te wensen over.

One thought on “Cito eindtoets 2018: zowel online als op papier!

  1. Hans Miegielsen zegt:

    Fijn dat alles hier goed op een rijtje wordt gezet. De koppeling die in het artikel gemaakt wordt naar de cito LOVS toetsen is echtervonterecht. Ja we zouden daar graag veel meer tempo zien van cito om die toetsen web-based te kunnen maken. Maar nee cito heeft deze stap bij de eindtoets niet al wel gezet. De eindtoets is technisch namelijk over genomen door facet. Het is dus de facet eindtoets. Cito is alleen nog inhoudelijk betrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *