Digitaal lesmateriaal is zoek!

Het is kommer en kwel op menig school zo aan het begin van het schooljaar. Veel leerlingen schijnen namelijk niet bij hun digitale leermateriaal te kunnen. Het is alsof ze zijn vergeten de boeken te leveren voor dit jaar. Toch bijzonder dat anno 2017 het beschikbaar stellen van digitaal leermateriaal zo ingewikkeld lijkt te zijn. Of is dat eigenlijk helemaal niet bijzonder?

Continue verandering

Volgens RTL nieuws blijken scholen door het hele land problemen te ondervinden. De nieuwe inlogprocedure zou niet goed getest zijn. Een woordvoerder van een grote distributeur bevestigt “dat het gaat om een structureel probleem”. Dat lijkt mij geen fijn bericht. Verder wordt er gesproken over aanpassingen van één groot systeem (mede in verband met de privacy wetgeving). Maar dat is natuurlijk nonsens. Niet het feit dat deze aanpassingen zijn doorgevoerd maar dit klaarblijkelijk leidt tot verstoringen. Zo ken ik er nog wel een paar. IT systemen zijn per definitie aan verandering onderhevig. Een van de belangrijkste onderdelen van IT beheer (zoals vastgesteld in modellen als ITIL en BiSL) heet niet voor niets ‘wijzigingsbeheer’. Verder wordt er gesproken over het feit dat het probleem soms bij de uitgever ligt, soms bij de distribiteur en ook soms bij de scholen. En dat is nu precies waar de schoen wringt.

Decentralisatie

De afgelopen jaren is IT steeds meer gedecentraliseerd. De opkomst van cloudcomputing en het relatief eenvoudig aan elkaar kunnen knopen van informatiesystemen via internet heeft veel voordelen opgeleverd. Flexibiliteit, kostenverlaging en het minimaliseren van IT beheer zijn nog maar enkele van de positieve aspecten. Maar ook deze medaille heeft een keerzijde. Als informatiesystemen met elkaar moeten communiceren dienen er heldere afspraken te worden gemaakt over hoe dit nu precies gaat. Dat gaat veel verder dan alleen maar een verbinding realiseren. Het is vooral de uitwisseling van gegevens waar de crux zit. In onze praktijk zien wij met enige regelmaat dat bronsystemen (voor bijvoorbeeld leerlingadministratie) zeer matig zijn ingericht. Er is nauwelijks zicht op de kwaliteit van de data. En zonder kwalitatief goede data is het koppelen met andere systemen een ‘accident waiting to happen’.

Ecosysteem

Scholen maken door cloudcomputing en ‘software as a service’ steeds meer deel uit van een ecosysteem. In zo’n ecosysteem is het de zwakste schakel die de boel als geheel onderuit kan halen. Om inzicht te krijgen in applicaties, gegevens en de uitwisseling tussen informatiesystemen dienen onderwijsinstellingen, maar zeker ook uitgevers, distribiteurs en leveranciers, een flinke slag te maken. Het ontbreekt in de regel aan goed doordachte IT-architecturen. Het is een van de meest onderschatte en cruciale onderdelen van IT: informatiearchitectuur. U moet ermee aan de slag, maar eenvoudig zal dat niet zijn. Het is immers zeer specialistisch werk en er is een groot tekort aan IT architecten. Maar laat u dat niet weerhouden. Begin klein en eenvoudig, roep hulp in waar nodig en zorg vooral voor bewustwording in uw organisatie. Mensen moeten snappen dat kwalitatief goede digitale data essentieel is voor de bedrijfsvoering en dus ook voor het geven van onderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *