Toch laag BTW-tarief voor e-books

In maart van dit jaar heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie nog in een arrest bevestigd dat e-books niet onder een verlaagd btw-tarief mogen vallen. Nu vallen e-books nog onder een hoog btw-tarief, terwijl papieren boeken wel een laag btw-tarief kennen. Het onderscheid dat de btw-richtlijn maakt tussen gedrukte en digitale literatuur zou niet in strijd zijn met het beginsel van gelijke behandeling. Deze week echter stemde het Europees Parlement met een overgrote meerderheid in met een voorstel om lidstaten toe te staan een lager btw-tarief te hanteren voor e-books.

Een verlaagd btw-tarief voor boeken moet het lezen bevorderen, ongeacht of het gaat om literatuur, vakliteratuur, kranten of tijdschriften. De toegang tot boeken is hierbij belangrijk; de wijze waarop de boeken worden geleverd is minder relevant.

590 van de 608 leden van het Europees Parlement stemden voor en 8 leden stemden tegen. Tien leden besloten niet te stemmen. Daarmee is het voorstel voor een nieuwe belastingrichtlijn aangenomen, al moet de Europese Raad er nog mee instemmen. Dat is de raad die bestaat uit de regeringsleiders van alle EU-lidstaten.

Als de nieuwe richtlijn er komt, dan mogen lidstaten de btw voor beide soorten boeken gelijktrekken. Het lagere btw-tarief voor e-books is een langlopende discussie. De Nederlandse overheid pleit er al sinds 2012 voor. Als de nieuwe richtlijn uiteindelijk wordt goedgekeurd door de Europese Raad, moeten de individuele lidstaten de richtlijn nog omzetten in de nationale wetgeving voordat de nieuwe regels van kracht worden. Pas dan kunnen nationale overheden het btw-tarief voor digitale en geprinte boeken gelijktrekken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *