Wel of niet verplicht programmeren in het PO?

Programmeren als verplicht vak in het primair onderwijs. Het houdt de gemoederen aardig bezig. Ook binnen de PO-raad. Deze week verscheen nog weer een publicatie waarin de PO-raad aangeeft er geen voorstander van te zijn. Tegelijkertijd wordt er wel gewerkt aan een leerlijn programmeren.

Argumenten van de PO-raad

Om te beginnen erkent de PO-raad dat computational thinking een belangrijk onderdeel is van wat wordt aangeduid als digitale geletterdheid. Met computational thinking wordt geduid op de vaardigheid om met behulp van computers een probleem op te lossen. Volgens de PO-raad kan dit met behulp van programmeren maar ook op andere manieren. Waar de PO-raad naar eigen zeggen moeite mee heeft is de sterke lobby vanuit het bedrijfsleven om programmeren een verplicht vak te maken. Men wil niet dat het bedrijfsleven het curriculum bepaalt en dat scholen hun eigen keuzes maken.

Mijn argumenten

Hoewel ik zelf werkzaam ben in de ICT-sector ben ik zelf ook geen voorstander van programmeren als verplicht vak in het primair onderwijs (dit in tegenstelling tot een aantal van mijn collega’s). Echter niet op basis van de argumenten van de PO-raad. Want waarom wordt het ene vak wel verplicht voorgeschreven en het ander niet? Als er sprake zou zijn van een basisvaardigheid of algemene kennis die voor iedereen relevant wordt geacht zou programmeren waarschijnlijk wel verplicht worden gesteld. Net als bijvoorbeeld geschiedenis. Wat overigens door 2 van mijn 3 kinderen als volledig irrelevant wordt betiteld.

Blijkbaar is er dus in het geval van programmeren geen sprake van een vaardigheid die door iedereen relevant wordt geacht. Iets waarbij ik mij alles kan voorstellen, maar wat niet door de PO-raad wordt aangevoerd als argument.

Ik gok dat 90% van het bedrijfsleven het helemaal niet relevant vindt dat medewerkers kunnen programmeren of zelfs de basisbeginselen daarvan begrijpen. Het is net als met autorijden. Je moet een rijbewijs hebben en het is misschien handig als je zelf de ruitensproeiervloeistof kunt bijvullen, maar voor de rest moet een auto het gewoon doen en wil je niet weten hoe de achterliggende techniek in elkaar zit. Toch?

Feitelijk gaat het de PO-raad er dan waarschijnlijk ook om dat de lobby uit het bedrijfsleven vooral uit de ICT-sector komt. Een deel dáárvan heeft immers wel behoefte aan medewerkers die kunnen programmeren. Zij willen natuurlijk graag dat zoveel mogelijk kinderen al vroeg geïnteresseerd raken in programmeren zodat op termijn het tekort aan programmeurs opgelost kan worden. Maar ja, dat wil de brandweer die steeds meer moeite heeft om vrijwilligers te werven waarschijnlijk ook wel. Toch leren we kinderen ook niet allemaal hoe ze een brand moeten blussen.

Wat mij betreft is programmeren iets wat vooral onderdeel uitmaakt van een vakgerichte opleiding. Programmeren is zo specifiek dat het heel veel mensen niet interesseert en voor heel veel mensen ook niet relevant is. Daarentegen zijn de andere pijlers van digitale geletterdheid naar mijn idee wel voor iedereen relevant: basisvaardigheden ICT, informatievaardigheden en mediawijsheid. Mijns inziens moet het PO zich dan ook vooral daar op richten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *