Boeiend onderwijs

Kinderen die ’s morgens hun bed uitspringen, hun ontbijt naar binnen proppen, hun ouders snel een dikke pakkerd geven en vervolgens naar school sprinten. Er kunnen twee dingen aan de hand zijn: ze zijn te laat opgestaan óf ze krijgen boeiend onderwijs.

Van dagmenu naar lopend buffet

Deze week was ik aanwezig op de personeelsdag van Stichting Fluenta (PO). De dag werd geopend door Jan Jutten, een oud-schoolleider uit “de flessehals” van Limburg. Tegenwoordig is Jutten werkzaam als adviseur bij Natuurlijk Leren BV. Een bureau dat scholen en schoolbesturen ondersteunt in hun ontwikkeling. Dit vanuit het gedachtegoed van de lerende organisatie en de inzichten over levende systemen.

De titel van de lezing van Jan Jutten was “Van dagmenu naar lopend buffet”. Hiermee refererend aan zijn pleidooi om als school fundamenteel ander onderwijs te geven. Geen eenheidsworst meer. Geen vroegtijdige selectie meer met bijbehorende plusklassen dan wel speciaal onderwijs. Kinderen niet constant stof laten herhalen die ze blijkbaar toch niet begrijpen.

Nee, waar het om gaat is dat door een team dat voor elkaar door het vuur gaat een school wordt ingericht die kinderen uitdaagt. Met docenten die kinderen boeien en zorgen dat zij op het puntje van hun stoel zitten. Die kinderen constant uitdagen om op onderzoek uit te gaan. Zodat ze de school net zo verlaten als zij zijn binnen gekomen.

Van moetisme naar moreel besef

Cruciaal voor boeiend onderwijs is volgens Jutten dat op school leerkrachten/docenten rondlopen die niet aanwezig zijn omdat zij moeten (omdat zij niet weten hoe zij op een andere manier hun brood moeten verdienen) maar omdat zij het willen. Die niet bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling maar de ontwikkeling van hun leerlingen. Die intrinsiek gemotiveerd zijn en als drijfveer hebben om het beste in kinderen naar boven te halen. Dat is wat wordt bedoeld met moreel besef.

Die bovendien een rijk gevulde gereedschapskist hebben en alles wat daarin zit ook op de juiste wijze gebruiken.

Die de ruimte krijgen om invulling te geven aan hun professioneel ruimte en de gelegenheid krijgen om de leren door te experimenteren.

Rol van IT

Jutten besteedde in zijn lezing ook kort aandacht aan de rol die IT kan spelen om het onderwijs boeiend te maken. Als voorbeeld noemde hij de verhouding tussen een droog stuk tekst over wolven in een leerboek versus een prachtig vormgegeven natuurfilm waarin wolven van dichtbij worden gevolgd. En de mogelijkheden die digitaal toetsen biedt om ervoor te zorgen dat leerkrachten meer tijd kunnen besteden aan het voorbereiden van boeiende lessen.

Waar hij het niet over heeft gehad is het naar binnen halen van de buitenwereld via Google Earth en Streetview of via webconferencing met bijvoorbeeld een schrijver of een conservator in een museum. Laat staan over de inzet van augmented reality en virtual reality. Op de korte en langere termijn mijns inziens allemaal mogelijkheden om het onderwijs te verrijken en boeiender te maken.

Of de inzet van een ELO om ervoor te zorgen dat het onderwijs inderdaad meer gepersonaliseerd kan worden en kinderen meer in hun eigen tempo kunnen leren en ontwikkelen.

DigiLeerkracht

De inzet van IT stelt natuurlijk ook weer eisen aan de leerkracht. Deze moet op de hoogte zijn van het bestaan van toepassingen en deze ook daadwerkelijk kunnen toepassen. Wat dat betreft is het goed dat deze week DigiLeerKracht van start is gegaan. Een gratis scholings- en supportprogramma van VTHO op het gebied van Computational Thinking voor basisschoolleerkrachten. Het project wordt gesteund door Google, dat 500.000 euro beschikbaar stelt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *